Over Huurgenoot

De bewonerscommissies en het bestuur van Huurgenoot bestaan uit vrijwilligers, die professionele ondersteuning krijgen. In de statuten en de samenwerkingsovereenkomst staan de doelstellingen en de wijze waarop met elkaar omgegaan wordt en manier van besluitvorming. Een belangrijke doelstelling is dat de woningen van Stadgenoot betaalbaar blijven voor al de verschillende inkomensgroepen en type huishoudens in Amsterdam en omgeving.

Huurgenoot ontwikkelt haar beleid in overleg met de bewonerscommissies en Stadgenoot. Met de directie van de corporatie wordt regelmatig overlegd over allerlei beleidsonderwerpen, zoals huurbeleid, servicekosten, onderhoud, zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV), het beheer en overleg bij complexen die vallen onder een Vereniging van Eigenaren.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan in de organisatie van Huurgenoot. De Algemene Vergadering wordt gevormd door vertegenwoordigers van bewonerscommissies.

Fusie Het Oosten met de Algemene Woningbouw Vereniging

Het Oosten en de Algemene Woningbouw Vereniging zijn gefuseerd op 1 juli 2008. De ledenraden van beide corporaties hebben hun goedkeuring aan deze plannen gegeven. Ook het ministerie heeft hiervoor het licht op groen gezet. De website van de corporatie is te vinden op http://www.stadgenoot.nl. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de fusieplannen serieus waren is Zicht op het Oosten in overleg gegaan met de huurderskoepel van de AWV, beter bekend als de Kerngroep. Begin 2009 zijn de twee koepels gefuseerd tot Huurgenoot.

neem contact op

Huurgenoot Agenda

  • Geen evenementen