Bewonersonderzoek 2020

Nienke Algemeen

Uw mening is belangrijk voor​ ​Stadgenoot. Daarom ​houdt Stadgenoot eens in de twee jaar een grootschalig tevredenheidsonderzoek onder haar huurders. Met de resultaten van het onderzoek​ verbetert ​Stadgenoot haar dienstverlening. Telefonisch onderzoek U heeft voor het onderzoek misschien al een uitnodiging per mail gekregen. Als Stadgenoot geen mailadres van u heeft, dan kunt u vanaf maandag 21 december gebeld worden …

Eenmalige huurverlaging 2021

Nienke Algemeen

Eenmalige huurverlaging 2021 Goed nieuws voor veel huurders. In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Of u in aanmerking komt voor deze huurverlaging hangt af van uw inkomen en de hoogte van de kale huur. Als u voldoet aan de voorwaarden hoeft u niets te doen. U krijgt …

Oplossing afrondingsverschillen in de incasso-opdracht

Nienke Algemeen

Stadgenoot heeft sinds 19 oktober een nieuw computersysteem. Recent bleek dat er bij een deel van onze huurders een zeer klein afrondingsverschil in de incasso-opdracht van november was geslopen (zowel naar beneden, als naar boven). Wij beloofden destijds om alles in het werk te zetten om dit zo spoedig mogelijk te herstellen. In overleg met Huurgenoot, de huurderskoepel die de …

Automatische incasso maand november

Nienke Algemeen

Stadgenoot heeft sinds 19 oktober een nieuw computersysteem. Recent is gebleken dat de huur vanaf november onder een andere naam wordt afgeschreven, en dat er bij een deel van de huurders een afrondingsverschil in de incasso-opdracht van november is geslopen. Stadgenoot begrijpt dat dit voor vragen zorgt. Hieronder geven wij u hier meer uitleg over. De overstap naar het nieuwe …

Controle loden leidingen

Nienke Algemeen

Stadgenoot is weer gestart met het controleren op loden leidingen in complexen, waar wordt vermoed dat er loden leidingen aanwezig zijn. Loden leidingen zijn alleen gebruikt in woningen die gebouwd zijn voor 1960. Huurders in een woning van voor 1960 worden tezijner tijd benaderd voor een bemonstering en eventuele sanering.  Een onafhankelijk bedrijf zal deze test, volgens de rivm corona …

Huurverhoging en loden leidingen

Nienke Algemeen

Er komen vragen binnen bij Huurgenoot en bij WOON over mensen die hebben gezien dat in hun woningen nog waterleidingen van lood in gebruik zijn. Zij hebben wel een melding gedaan bij Stadgenoot, maar metingen zijn tijdens de lockdown door Stadgenoot niet uitgevoerd. Loden waterleidingen tellen bij de huurcommissie als een gebrek waardoor de huurverhoging wordt gestopt. Daarvoor moet worden …

Huur betalen en de coronacrisis

Nienke Algemeen

Op dit moment zitten we nog zeker een maand allemaal in een stevige lock down. Dat betekent voor veel mensen een lastige situatie van balanceren tussen thuis werken, kinderen opvangen, je zorgen maken om ouders die je niet meer kan bezoeken. Er is een groep mensen die ook nog financieel een stevige klap krijgt van de crisis. Dat zijn veel …

Procedure ombudsman tijdens coronacrisis

Nienke Algemeen

Tijdens de coronacrisis worden er geen zittingen van de ombudsman gehouden. De zaken die op zitting zouden komen worden bekeken op urgentie en indien niet urgent voorlopig naar achteren (juni) geschoven. Mochten er urgente zaken zijn, dan wil de ombudsman deze toch kunnen behandelen. In plaats van hoor en wederhoor ter zitting zal een schriftelijk vragenrondje gehouden worden, aangevuld –indien …

Verhuurders maken afspraken over huisuitzettingen en tijdelijke huurcontracten

Nienke Algemeen

26 maart 2020 Niemand komt op straat te staan door de gevolgen van het coronavirus. Dat spreken minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en verhuurdersorganisaties Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang af. Huisuitzettingen gaan voorlopig niet door en er komt een spoedwet die het verlengen van tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. De gevolgen …