Klantenpanel over zelfbeheer

Nies Algemeen, Stadgenoot aan het woord

Ruim 1100 huurders hebben aangegeven deel te willen nemen aan het online Klantenpanel van Stadgenoot en Huurgenoot. De eerste vraag ging over zelfbeheer. Er namen 781 huurders aan deel. Een mooi resultaat voor een eerste keer!  Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de respondenten geen interesse heeft in zelfbeheer, 16% wel en 35% zegt ‘misschien’. Het zijn vooral de …