Werkgroepen

Hier is te zien wie de verantwoordelijke bestuursleden voor de werkgroepen zijn.

Er zijn twee soorten werkgroepen:

  • overleg van Huurgenoot met Stadgenoot op bepaalde thema’s;
  • de werkgroepen van Huurgenoot met de leden op bepaalde thema’s.

Werkgroepen van het bestuur en Stadgenoot medewerkers:

 

Werkgroep beleid

Deelnemers vanuit Huurgenoot: Erwin, Chris en Carlos 

Dit overleg gaat over beleidswijzigingen van Stadgenoot, vaak ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg of een adviestraject. Jaarlijks terugkerende onderwerpen: huurbeleid, verkoopbeleid, jaarverslag van Stadgenoot en begroting van Stadgenoot.

 

Werkgroep praktijkoverleg

Deelnemers vanuit Huurgenoot: Joke en Chris

Overleg aan de hand van praktijksituaties over alles wat huurders tegenkomen. Doel is werkwijzen verbeteren of, waar nodig, beleid aan te passen.

 

Werkgroep projectenoverleg

Deelnemers vanuit Huurgenoot: Erwin, Carlos en Chris

Overleg om aan de hand van praktijkgevallen de samenwerking tussen bewoners(commissies) en Stadgenoot bij projecten in woningen te verbeteren. Doel is de participatie voor huurders makkelijker en doelmatiger te maken.

 

Werkgroep communicatie

Deelnemers vanuit Huurgenoot: Joke, Nienke 

Deze werkgroep verzorgt alle publicaties en publiciteit. Redactie van de krant en nieuwsbrief, het bijhouden van de website en in voorkomende gevallen verzorgen van andere publieke uitingen van Huurgenoot.

 

Stadslab

Deelnemers vanuit Huurgenoot: Joke

Overleg met Stadgenoot over werking klantenservice (tijdelijk opgeschort). Doel: verbeteren van de werkwijze

 

De drie werkgroepen met de leden van Huurgenoot zijn:

 

Onderhoud

Verantwoordelijken: Carlos

In deze werkgroep wordt gesproken over onderhoud in de ruimste zin, dus zowel het dagelijks oppakken van onderhoudsklachten als het planmatig of groot onderhoud dat Stadgenoot in een de gebouwen pleegt. Ook de werkwijze bij renovaties en woningverbetering komt ter sprake. Ook verduurzaming en aardgasvrij komt langs bij zowel de projecten vanuit Stadgenoot als initiatieven van bewoners. Bij dat laatste vooral: hoe krijgt een bewonerscommissie Stadgenoot zo ver dat ze het plan van de bewonerscommissie gaan uitvoeren?

 

Klantenservice

Verantwoordelijken: Erwin en Carlos

Deze werkgroep heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de klantenservice te verbeteren die het bestuur meeneemt naar Stadgenoot. Zodra daar resultaten van zijn leest u dat hier.

 

Gemengd beheer

Verantwoordelijken: Joke en Chris

Hier bespreken de deelnemers de ervaringen van het wonen in complexen met huurders en een Vereniging van Eigenaren. Wat zijn daar knelpunten voor de huurders en hoe lossen we die op? Doel is om de mogelijkheden voor betrokkenheid van de huurders bij de zaken die het complex betreffen (zoals onderhoud, servicekosten) te verbeteren.

Wilt u meer informatie over een werkgroep of wilt u hieraan deelnemen? Informatie en

aanmelding via info@huurgenoot.nl

neem contact op

Huurgenoot Agenda

Archief