Verslag Algemene Ledenvergadering

Nies Algemeen

Op de agenda van de algemene ledenvergadering (ALV) van 5 november 2018 stonden de begroting en het werkplan 2019, goedkeuring van het privacy reglement, nieuwe invulling dagelijks bestuur en de oprichting van de nieuwe federatie huurderskoepels Amsterdam ( FAH). De tweede ledenvergadering van dit jaar vond plaats in het Huis van de Wijk Buitenveldert.

Er waren 78 leden van 44 bewonerscommissies aanwezig, een opkomst waar we allemaal zeer trots op zijn. De begroting, het werkplan en het privacy reglement zijn goedgekeurd. Herman Leisink heeft uitgebreide uitleg gegeven over de nieuwe federatie. De leden stemden in met de koers.

Enquête

Het bestuur van Huurgenoot hecht veel waarde aan contact met haar leden en blijft graag op de hoogte van resultaten. Daarom stuurden we enquête met vragen over

  • afrekening servicekosten
  • jaarvergadering met het gebiedsbeheerders
  • contact met en invloed bij de ledenvergadering van de VVE (voor zover van toepassing).

Uitslagen van 42 enquêteformulieren van bewonerscommissies:

  • afrekening servicekosten: bijna overal klaar, 2/3 in overleg met bewonerscommissie
  • bij de helft van de bewonerscommissies was er een jaarvergadering met gebiedsbeheerders
  • 1/3 van de bewonerscommissies heeft te maken met een VVE, maar bijna niemand heeft punten kunnen inbrengen op de ledenvergaderingen van die VVE’s.

Na de vergadering hebben de aanwezigen een klein presentje ontvangen en was er tijd voor een hapje en een drankje.

Erwin Vleerlaag, foto Nienke Vleerlaag