Verhuurders maken afspraken over huisuitzettingen en tijdelijke huurcontracten

Nienke Algemeen

26 maart 2020

Niemand komt op straat te staan door de gevolgen van het coronavirus. Dat spreken minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en verhuurdersorganisaties Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang af. Huisuitzettingen gaan voorlopig niet door en er komt een spoedwet die het verlengen van tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit.

De gevolgen van het coronavirus raken iedereen. Huurders kunnen daardoor plotseling inkomen verliezen, waardoor ze de huur niet meer kunnen betalen. Aedes adviseerde woningcorporaties al eerder om ruimhartig oplossingen te zoeken voor huurders met betalingsproblemen en huisuitzettingen voorlopig uit te stellen, tenzij er evidente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

Maatwerk

Verhuurdersorganisaties van woningen in zowel de sociale als particuliere sector en belangenorganisaties hebben met de minister afgesproken coulant te zijn voor getroffen huurders.  Zij zoeken maatwerkoplossingen voor huurders die in de betalingsproblemen zijn gekomen. De verhuurdersorganisaties vertegenwoordigen ruim 80 procent van de huurhuizen in Nederland.

Getroffen huurders kunnen zich ook wenden tot bestaande regelingen, zoals het aanvragen van bijstand, een uitkering bij het UWV of het aanpassen van toeslagen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

De minister verwacht dat er met deze afspraken passende stappen zijn gezet om zoveel mogelijk huisuitzettingen te voorkomen. Als blijkt dat afspraken niet worden nageleefd of verhuurders die niet aangesloten zijn bij een verhuurderorganisatie toch overgaan tot huisuitzettingen is een wettelijke maatregel niet uitgesloten.

Tijdelijke huurcontracten

Het kabinet komt daarnaast met spoedwetgeving die de verlenging mogelijk maakt van tijdelijke huurcontracten voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis. Nu kan een verhuurder een tijdelijk huurcontract alleen opzeggen of omzetten in een vast contract. Een verlenging is een oplossing voor huurders die tegen het einde van de looptijd aanlopen, maar door de coronacrisis geen andere woning kunnen zoeken. Een uitzondering op deze regel is er voor woningen die hun woonfunctie verliezen, bijvoorbeeld door sloop. Verhuurders zoeken in dat geval een passende oplossing voor hun huurders. Het streven is dat de wet zo snel mogelijk in werking treedt.