Stadgenoot onder verscherpt toezicht

Nienke Algemeen

Stadgenoot heeft ons gisteren gemeld dat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) Stadgenoot per direct onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Aanleiding is de fraudezaak die in augustus aan het licht kwam en de naar het oordeel van de AW ontoereikende risicobeheersing bij Stadgenoot.

 

Voor 1 juli 2020 moet Stadgenoot een herstelplan indienen dat aangeeft hoe de risicobeheersing verbeterd zal worden. Stadgenoot gaat meteen met deze opdracht aan de slag.

Huurgenoot zal het proces kritisch volgen.