Procedure ombudsman tijdens coronacrisis

Nienke Algemeen

Tijdens de coronacrisis worden er geen zittingen van de ombudsman gehouden. De zaken die op zitting zouden komen worden bekeken op urgentie en indien niet urgent voorlopig naar achteren (juni) geschoven. Mochten er urgente zaken zijn, dan wil de ombudsman deze toch kunnen behandelen. In plaats van hoor en wederhoor ter zitting zal een schriftelijk vragenrondje gehouden worden, aangevuld –indien nodig- met een 1-op-1-telefoongesprek tussen de voorzitter van de ombudsman en klager en een telefoongesprek tussen de voorzitter en de desbetreffende manager van Stadgenoot. Op basis van het dossier, het schriftelijke vragenrondje en de telefonische informatievergaring doet de ombudsman zo een uitspraak in de vorm van een (bondig) advies. We vragen klager of hij/zij een dergelijke aangepaste procedure wenst of liever wacht tot de mogelijkheid van een zitting.