Oplossing afrondingsverschillen in de incasso-opdracht

Nienke Algemeen

Stadgenoot heeft sinds 19 oktober een nieuw computersysteem. Recent bleek dat er bij een deel van onze huurders een zeer klein afrondingsverschil in de incasso-opdracht van november was geslopen (zowel naar beneden, als naar boven).

Wij beloofden destijds om alles in het werk te zetten om dit zo spoedig mogelijk te herstellen.

In overleg met Huurgenoot, de huurderskoepel die de belangen behartigt van onze huurders, zijn we tot een passende oplossing gekomen. Al onze huurders zullen tot en met juni 2021 een correctie ontvangen, die terug te vinden zal zijn op de maandelijkse factuur.

Na juni 2021 worden de huren, in lijn met de jaarlijkse huurverhoging, opnieuw vastgesteld en zal de correctie niet langer van toepassing zijn.

Het is goed om te benadrukken dat het gaat om hele kleine verschillen, maar wij vonden dat onze huurders hier op geen enkele manier nadeel van mochten ondervinden.