Onderzoek: omvangrijke fraude was soloactie

Nienke Algemeen

Eind augustus 2019 kwam bij Stadgenoot een fraudezaak aan het licht. Op de afdeling Vastgoed en Ontwikkeling had een medewerkster facturen vervalst, zodat geld werd overgemaakt naar haar privérekening. Geconfronteerd met de fraude bekende de verdachte meteen. Er volgde ontslag op staande voet. Stadgenoot deed aangifte bij de politie en gaf een accountantskantoor opdracht de zaak te onderzoeken. Dat onderzoek is nu afgerond. In de loop der jaren blijkt een bedrag van in totaal € 1,9 miljoen verduisterd te zijn. De fraudeur handelde in haar eentje.

Het Openbaar Ministerie heeft een strafzaak tegen de verdachte in voorbereiding. Via een civiele procedure zal Stadgenoot zo veel mogelijk van de verduisterde gelden terugvorderen.

In september 2019, kort na de ontdekking van de fraude, gaf Stadgenoot aan accountantskantoor Deloitte opdracht de zaak te onderzoeken. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Het laat zien dat de verdachte in haar eentje heeft gehandeld. Er zijn geen aanwijzingen dat zij heeft samengewerkt met collega’s of met handlangers buiten de organisatie. De verdachte slaagde erin de administratieve controles van Stadgenoot te omzeilen, waardoor het mogelijk was over een periode van elf jaar een bedrag van in totaal 1,9 miljoen euro te verduisteren.

Direct na ontdekking van de malversaties (eind augustus 2019) zijn maatregelen genomen om de manier waarop de fraude werd gepleegd onmogelijk te maken. Naar aanleiding van het onderzoek van Deloitte zijn nog aanvullende maatregelen getroffen.

 

Met het oog op de juridische procedures die lopen en in voorbereiding zijn, worden geen nadere mededelingen over de zaak gedaan.