Huurstijging beperkt

Nies Algemeen

  Op 18 december zijn de besturen van de Woonbond en van corporatiekoepel Aedes het eens geworden over een Sociaal Huurakkoord. De huurprijzen van sociale huurders bij corporaties zullen daardoor de komende jaren minder hard stijgen, en lagere inkomens kunnen huurbevriezing of huurverlaging krijgen. De huurprijzen van sociale huurwoningen van een corporatie kunnen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. Dat is …

Lezing Jhein Lohman over duurzaamheid

Nies Algemeen, Mijn wijk en ik

Tijdens het Bewonerscafé over duurzaamheid sprak voormalig Huurgenoot bestuurder Jhein Lohman een lezing uit. Hieronder de tekst. Duurzaamheid in de huurdersbeweging  ‘Er moet een trein van wonderen gaan rijden om ons uit deze schizofrene samenleving weg te voeren.’ Als voormalig bestuurslid bij Huurgenoot heb ik mij toen onder meer bezig gehouden met een, tijdelijke, ‘werkgroep duurzaamheid’. Daarin zaten, keurig betaald, …

Verslag Algemene Ledenvergadering

Nies Algemeen

Op de agenda van de algemene ledenvergadering (ALV) van 5 november 2018 stonden de begroting en het werkplan 2019, goedkeuring van het privacy reglement, nieuwe invulling dagelijks bestuur en de oprichting van de nieuwe federatie huurderskoepels Amsterdam ( FAH). De tweede ledenvergadering van dit jaar vond plaats in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Er waren 78 leden van 44 …

Warme winter in Betondorp

Nies Algemeen, Mijn wijk en ik

Nu de dagen korter worden en kouder is het fijn te weten dat er bewoners zijn die wat warmte brengen in hun buurt. Marion Fruin en Theo van den Akker organiseren al jaren bijeenkomsten en gezellige maaltijden vanuit het Karnhuis in Betondorp. Deze winter gingen ze onder meer, samen met dominee Margrietha Reinders en andere actieve buurtbewoners Sint Maarten vieren …

Klantenpanel over zelfbeheer

Nies Algemeen, Stadgenoot aan het woord

Ruim 1100 huurders hebben aangegeven deel te willen nemen aan het online Klantenpanel van Stadgenoot en Huurgenoot. De eerste vraag ging over zelfbeheer. Er namen 781 huurders aan deel. Een mooi resultaat voor een eerste keer!  Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de respondenten geen interesse heeft in zelfbeheer, 16% wel en 35% zegt ‘misschien’. Het zijn vooral de …

Nieuwe Federatie Huurderskoepels

Nies Algemeen

De gesprekken tussen de huurderskoepels van De Key, Ymere, Stadgenoot, Rochdale, Eigen Haard en de Alliantie om een Federatie van huurderskoepels in Amsterdam op te richten, verlopen voortvarend. De bedoeling is om per januari 2019 de stichting Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) te hebben opgericht. Dit meldt Arcade, de huurdersvereniging van De Key. Deze FAH gaat aanschuiven bij de gesprekken over …

Bewonerscafé over duurzaamheid

Nienke Algemeen

Op 19 november 2018 in De Meevaart te Amsterdam was het bewonerscafé van Huurgenoot. Het thema was duurzaamheid. Veel huurders vragen zich af wat duurzaamheid eigenlijk inhoudt en wat zij er mee te maken gaan krijgen. Vandaar dat het bestuur van Huurgenoot, de huurdersvereniging van Stadgenoot, had besloten hier een avond aan te wijden. Meer informatie over energie besparen vindt …

Jaarlijkse overlegcyclus bewonerscomissies

Nienke Algemeen

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Stadgenoot en Huurgenoot zijn diverse afspraken vastgelegd. Een belangrijk onderdeel is de jaarcyclus van gebiedsbeheer met bewoners en bewonerscommissies. Doordat alle partijen input kunnen leveren, hopen we dat de stem van de bewoner en de plannen van Stadgenoot beter op elkaar afgestemd worden. In februari en maart gaan de gebiedsbeheerders, bewonerscommissies en de bewoners  aan de …

Advies klimaatstrategie

Nies Algemeen

Stadgenoot heeft een lange termijnstrategie om in 2050 alle woningen energieneutraal te maken. Voor Huurgenoot is natuurlijk belangrijk dat bewoners worden betrokken bij de planning en uitvoering. Daarom hebben we 11 september een advies hierover uitgebracht. Een paar punten uit dit advies. Communicatie Er zijn nu al veel bewoners met vragen en zorgen in verband met aardgasvrij maken van wijken …