Aanvraag Passende huur 2020 mogelijk tot 6 maart

Nienke Algemeen

25 februari 2020 –  De Gemeente Amsterdam en de woningcorporaties hebben afspraken over een passende huur voor mensen met een langdurig laag inkomen. Hebt u minimaal drie jaar een laag inkomen en huurt u van een woningcorporatie met een in verhouding hoge huur? U kunt misschien minder huur betalen in 2020. De gemeente controleert of u voldoet aan de voorwaarde …

Gezondheidsraad: loden leidingen risico voor jonge kinderen en zwangere vrouwen

Nienke Algemeen

In Nederland hebben 100.000 tot 200.000 woningen loden waterleidingen. Dat blijkt uit een vandaag verschenen advies van de Gezondheidsraad. In Noord ontstond de afgelopen weken de nodige onrust nadat er in het drinkwater te hoge concentraties lood werden gevonden. Lood in de waterleiding? In Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot (Amsterdam-Noord) zijn loden waterleidingen aangetroffen. Er is een risico dat er …

Bestuursleden gezocht

Nienke Algemeen

GEVRAAGD personen die ge-interesseerd zijn in wonen, in volkshuisvesting, in samen problemen oplossen die te maken hebben met wonen in sociale huurwoningen, in goede samenwerking met overige huurders, in goede samenwerking met woningcorporatie Stadgenoot; personen die (enige) bestuurservaring hebben, die problemen kunnen benoemen zowel mondeling als schriftelijk; personen die tijd hebben of willen en kunnen vrijmaken voor de werkzaamheden die …

Administratiekosten, kunt u ze terugvragen?

Nienke Algemeen

Als u een huurcontract tekent dan moet u daar vaak kosten voor betalen. De administratie of de contractkosten. Is dat redelijk? Een uitspraak van de Hoge Raad stelt dat het niet redelijk is. Als u (hoge) administratiekosten heeft betaald kunt u die in veel gevallen terugvragen bij Stadgenoot. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met …

Bewonerscafé: Verduurzaming en sociale huurders

Nienke Algemeen

De energietransitie is in volle gang. Ook woningcorporaties zijn hard bezig. Wat staat de huurder te wachten als het op de energietransitie aankomt? En hoe kunnen corporatie en bewoner het beste samenwerken om te verduurzamen? We gaan in gesprek over de plannen van de gemeente, de samenwerking tussen bewoners en corporatie en welke maatregelen bewoners zelf kunnen nemen om hun …

Snoeien in de Diamantbuurt

Nies Algemeen

In de Diamantbuurt zorgen veel bewoners goed voor hun tuinen. Christien Visch doet dat al meer dan 25 jaar. Peter van Maaren van bewonerscommissie Diamantbuurt organiseert sinds een jaar of negen de geveltuinenburendagen. Daarom viel de brief over onderhoud, die ze van de nieuwe gebiedsbeheerder van Stadgenoot in de bus kregen, niet lekker. Daarin werden ze gesommeerd om alles boven …

Nieuwbouw op Oostenburg

Nies Algemeen

Op Oostenburg werden eeuwenlang schepen gebouwd en later dieselmotoren voor de scheepsbouw. In 2008 kocht Stadgenoot de grond. Een gedeelte van deze grond werd een paar jaar geleden doorverkocht aan vastgoedontwikkelaar Vorm. Vorm zal op die grond luxe koopwoningen gaan bouwen. Ook komen er zelfbouwkavels op het terrein. Tijdens een meet&greet op 5 juli kregen betrokkenen informatie over de woningen …

Huurbevriezing of -verlaging

Nies Algemeen

Mensen met een laag inkomen en een hoge huur kunnen recht hebben op huurbevriezing of huurverlaging. Daarover hebben huurdersorganisaties en corporaties afspraken gemaakt in het Sociaal Huurakkoord. Hoe zit het precies? Wanneer kun je het krijgen? Een paar veelgestelde vragen staan op de website van de Woonbond en hieronder. Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing? Met een brief aan uw …