Stadgenoot onder verscherpt toezicht

Nienke Algemeen

Stadgenoot heeft ons gisteren gemeld dat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) Stadgenoot per direct onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Aanleiding is de fraudezaak die in augustus aan het licht kwam en de naar het oordeel van de AW ontoereikende risicobeheersing bij Stadgenoot.   Voor 1 juli 2020 moet Stadgenoot een herstelplan indienen dat aangeeft hoe de risicobeheersing verbeterd zal worden. Stadgenoot …

Lieve groet namens Bewonerscommissie Kromme Mijdrechtstraat!

Nienke Algemeen

Dag Lieve Mensen! Het is de hoogste tijd om elkaar veel Gezondheid en Geluk te wensen! De hele wereld krijgt het voor zijn kiezen, dus laten we elkaar niet uit het oog verliezen. Laten we elkaar regelmatig even bellen, appen, mailen, zodat we de laatste nieuwtjes kunnen delen. Elkaar even kunnen troosten als dat nodig is. Met een lange afstandsknuffel …

Huuraanpassing 2020

Nienke Algemeen

18 maart jl. heeft Huurgenoot advies uitgebracht op de adviesaanvraag huuraanpassing 2020. Zoals gebruikelijk hebben we ons concept voorgelegd aan onze bewonerscommissies. Normaal gesproken wordt er op onze Algemene Ledenvergadering gestemd over dit advies. Helaas hebben we onze Algemene Ledenvergadering moeten annuleren vanwege de corona-crisis. We hebben onze bewonerscommissies gevraagd schriftelijk te reageren op het advies. Er zijn geen opmerkingen …

Aan alle huurders van Stadgenoot en aan alle medewerkers van Stadgenoot

Nienke Algemeen

De bestuursleden van Huurgenoot wensen jullie allen heel veel sterkte en vooral gezondheid toe in deze moeilijke tijd. Blijf positief denken, sta open voor elkaar, help elkaar, neem geen risico’s, laat je niet gek maken door het vele nieuws, was de handen, houd afstand van anderen, ga niet hamsteren  –  jullie kunnen deze raadgevingen overal lezen. Maar daarom zijn ze …

Digitale nieuwsbrief

Nienke Algemeen

Beste leden van Huurgenoot, In verband met het corona-virus zal er in de komende weken geen digitale nieuwsbrief worden gezonden aan de leden van de BC’s. Evenmin zal er een papieren bewoners krant worden verzonden. Zodra de omstandigheden het toelaten zullen we u weer van nieuws voorzien. Dank voor uw begrip. Bestuur van Huurgenoot

Algemene Ledenvergadering gaat niet door

Nienke Algemeen

In verband met de Corona-crisis hebben wij besloten de ALV van maandag 16 maart niet door te laten gaan. Dat spijt ons zeer. Het was een lastige afweging, maar wij vinden dat we op deze manier onze verantwoordelijkheid nemen. Onze excuses dat we dit besluit zo laat hebben genomen, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige juiste beslissing …

Onderzoek: omvangrijke fraude was soloactie

Nienke Algemeen

Eind augustus 2019 kwam bij Stadgenoot een fraudezaak aan het licht. Op de afdeling Vastgoed en Ontwikkeling had een medewerkster facturen vervalst, zodat geld werd overgemaakt naar haar privérekening. Geconfronteerd met de fraude bekende de verdachte meteen. Er volgde ontslag op staande voet. Stadgenoot deed aangifte bij de politie en gaf een accountantskantoor opdracht de zaak te onderzoeken. Dat onderzoek …

Aanvraag Passende huur 2020 mogelijk tot 6 maart

Nienke Algemeen

25 februari 2020 –  De Gemeente Amsterdam en de woningcorporaties hebben afspraken over een passende huur voor mensen met een langdurig laag inkomen. Hebt u minimaal drie jaar een laag inkomen en huurt u van een woningcorporatie met een in verhouding hoge huur? U kunt misschien minder huur betalen in 2020. De gemeente controleert of u voldoet aan de voorwaarde …

Gezondheidsraad: loden leidingen risico voor jonge kinderen en zwangere vrouwen

Nienke Algemeen

In Nederland hebben 100.000 tot 200.000 woningen loden waterleidingen. Dat blijkt uit een vandaag verschenen advies van de Gezondheidsraad. In Noord ontstond de afgelopen weken de nodige onrust nadat er in het drinkwater te hoge concentraties lood werden gevonden. Lood in de waterleiding? In Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot (Amsterdam-Noord) zijn loden waterleidingen aangetroffen. Er is een risico dat er …

Bestuursleden gezocht

Nienke Algemeen

GEVRAAGD personen die ge-interesseerd zijn in wonen, in volkshuisvesting, in samen problemen oplossen die te maken hebben met wonen in sociale huurwoningen, in goede samenwerking met overige huurders, in goede samenwerking met woningcorporatie Stadgenoot; personen die (enige) bestuurservaring hebben, die problemen kunnen benoemen zowel mondeling als schriftelijk; personen die tijd hebben of willen en kunnen vrijmaken voor de werkzaamheden die …