Huurverhoging en loden leidingen

Nienke Algemeen

Er komen vragen binnen bij Huurgenoot en bij WOON over mensen die hebben gezien dat in hun woningen nog waterleidingen van lood in gebruik zijn. Zij hebben wel een melding gedaan bij Stadgenoot, maar metingen zijn tijdens de lockdown door Stadgenoot niet uitgevoerd. Loden waterleidingen tellen bij de huurcommissie als een gebrek waardoor de huurverhoging wordt gestopt. Daarvoor moet worden …

Huur betalen en de coronacrisis

Nienke Algemeen

Op dit moment zitten we nog zeker een maand allemaal in een stevige lock down. Dat betekent voor veel mensen een lastige situatie van balanceren tussen thuis werken, kinderen opvangen, je zorgen maken om ouders die je niet meer kan bezoeken. Er is een groep mensen die ook nog financieel een stevige klap krijgt van de crisis. Dat zijn veel …

Procedure ombudsman tijdens coronacrisis

Nienke Algemeen

Tijdens de coronacrisis worden er geen zittingen van de ombudsman gehouden. De zaken die op zitting zouden komen worden bekeken op urgentie en indien niet urgent voorlopig naar achteren (juni) geschoven. Mochten er urgente zaken zijn, dan wil de ombudsman deze toch kunnen behandelen. In plaats van hoor en wederhoor ter zitting zal een schriftelijk vragenrondje gehouden worden, aangevuld –indien …

Verhuurders maken afspraken over huisuitzettingen en tijdelijke huurcontracten

Nienke Algemeen

26 maart 2020 Niemand komt op straat te staan door de gevolgen van het coronavirus. Dat spreken minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en verhuurdersorganisaties Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang af. Huisuitzettingen gaan voorlopig niet door en er komt een spoedwet die het verlengen van tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. De gevolgen …

Stadgenoot onder verscherpt toezicht

Nienke Algemeen

Stadgenoot heeft ons gisteren gemeld dat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) Stadgenoot per direct onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Aanleiding is de fraudezaak die in augustus aan het licht kwam en de naar het oordeel van de AW ontoereikende risicobeheersing bij Stadgenoot.   Voor 1 juli 2020 moet Stadgenoot een herstelplan indienen dat aangeeft hoe de risicobeheersing verbeterd zal worden. Stadgenoot …

Lieve groet namens Bewonerscommissie Kromme Mijdrechtstraat!

Nienke Algemeen

Dag Lieve Mensen! Het is de hoogste tijd om elkaar veel Gezondheid en Geluk te wensen! De hele wereld krijgt het voor zijn kiezen, dus laten we elkaar niet uit het oog verliezen. Laten we elkaar regelmatig even bellen, appen, mailen, zodat we de laatste nieuwtjes kunnen delen. Elkaar even kunnen troosten als dat nodig is. Met een lange afstandsknuffel …

Huuraanpassing 2020

Nienke Algemeen

18 maart jl. heeft Huurgenoot advies uitgebracht op de adviesaanvraag huuraanpassing 2020. Zoals gebruikelijk hebben we ons concept voorgelegd aan onze bewonerscommissies. Normaal gesproken wordt er op onze Algemene Ledenvergadering gestemd over dit advies. Helaas hebben we onze Algemene Ledenvergadering moeten annuleren vanwege de corona-crisis. We hebben onze bewonerscommissies gevraagd schriftelijk te reageren op het advies. Er zijn geen opmerkingen …

Aan alle huurders van Stadgenoot en aan alle medewerkers van Stadgenoot

Nienke Algemeen

De bestuursleden van Huurgenoot wensen jullie allen heel veel sterkte en vooral gezondheid toe in deze moeilijke tijd. Blijf positief denken, sta open voor elkaar, help elkaar, neem geen risico’s, laat je niet gek maken door het vele nieuws, was de handen, houd afstand van anderen, ga niet hamsteren  –  jullie kunnen deze raadgevingen overal lezen. Maar daarom zijn ze …

Digitale nieuwsbrief

Nienke Algemeen

Beste leden van Huurgenoot, In verband met het corona-virus zal er in de komende weken geen digitale nieuwsbrief worden gezonden aan de leden van de BC’s. Evenmin zal er een papieren bewoners krant worden verzonden. Zodra de omstandigheden het toelaten zullen we u weer van nieuws voorzien. Dank voor uw begrip. Bestuur van Huurgenoot

Algemene Ledenvergadering gaat niet door

Nienke Algemeen

In verband met de Corona-crisis hebben wij besloten de ALV van maandag 16 maart niet door te laten gaan. Dat spijt ons zeer. Het was een lastige afweging, maar wij vinden dat we op deze manier onze verantwoordelijkheid nemen. Onze excuses dat we dit besluit zo laat hebben genomen, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige juiste beslissing …