Scholing en trainingen

Nies Algemeen

De training WordPress voor bewonerscommissies “Hoe zet ik mijn bewonerscommissie op de website” in Cybersoek kreeg veel belangstellende bewonerscommissies. Nog niet allen hebben hun commissie op de website kunnen plaatsen Voor bewonerscommissies die dat graag willen, gaat Huurgenoot hulp aan huis regelen. Twee scholieren helpen u hier dan bij. Heeft u hiervoor bellangstelling? Dan kunt u mailen met info@huurgenoot.nl. On line …

Doe het zelf in je huis of wijk Stadsdialoog in Nieuw West

Nies Algemeen, Mijn wijk en ik

Bewoners doen zelf veel in hun wijk, portiek of binnentuin. Hoe kunnen we dat nog beter organiseren met corporaties en gemeente samen? De Bewonersacademie organiseert vier stadsdialogen in 2017. Op het programma van de eerste Stadsdialoog staan presentaties van Lucas Groen, moestuin en stiltecafé in Bos en Lommer, diverse DIY-opties voor bewoners bij Ymere en de dienst Wonen Amsterdam. Ervaren …

Wooncoach helpt senioren

Nies Algemeen

Voor 65-plussers die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, kan verhuizen gunstig zijn. Maar oudere huurders zijn soms gewend aan lage huurprijzen en gehecht aan het huis waar hun kinderen opgroeiden. Alida Landbrug, van huis uit maatschappelijk werkster, helpt als wooncoach bij !WOON Zuidoost mensen mee met deze beslissing. ‘Laat je – voordat je besluit – eerst eens goed …

Bewonerscafé over interactieve communicatie

Nies Algemeen

Huurders van Stadgenoot komen twee keer per jaar bij elkaar in het Huurgenoot bewonerscafé. Op 16 februari spraken ze over hoe de verkoop van woningen hun buurt verandert en over de nieuwe website van Huurgenoot en interactieve communicatie.

Ombudsman voor Huurgenoot: Bert van Ettekoven

Rick Algemeen

Het Ombudsteam van Stadgenoot bestaat uit drie leden: iemand namens Stadgenoot, iemand namens Huurgenoot en een onafhankelijke voorzitter. Namens Huurgenoot zit nu Bert van Ettekoven in dat team. Hij is werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag, onder meer als directeur van de sociale werkvoorziening. Bert van Ettekoven heeft ervaring opgedaan bij bemiddeling en advies in een driekoppige commissie die …

‘Theelichtje’ van kerk naar cultuurpodium

Rick Algemeen

De Pniëlkerk (1954), bijgenaamd het Theelichtje, in Bos en Lommer is oorspronkelijk een gereformeerde kerk. Het witte kerkgebouw is ontworpen door de architect Berend Tobia Boeyinga. Het is niet meer als kerk in gebruik. In 2002 is het gebouw verkocht aan corporatie Het Oosten, tegenwoordig Stadgenoot. Sinds najaar 2005 zijn het theater Podium Mozaïek en een huisartsenpraktijk in het gebouw …

Wijkbeheerders: smeerolie tussen de raderen

Rick Algemeen

In januari 2016 kwamen er wijkbeheerders in plaats van huismeesters. De huismeesters waren vaker te zien in de wijk en hadden andere taken. Huurgenoot en Stadgenoot lieten een boekje maken over de taken van wijkbeheerders dat aan nieuwe huurders en bewonerscommissies wordt uitgereikt. Voor deze krant een samenvatting. Veranderingen in de wereld, beslissingen die in politiek Den Haag of op …

Doet en denkt u mee?

Rick Algemeen

Op de ledenvergadering van 7 november heeft het bestuur van Huurgenoot een uitgebreid werkplan voor 2017 gepresenteerd, met een visie en bijbehorende acties. De huurderskoepel kan daar uw hulp en visie goed bij gebruiken. Daarom delen we hier het werkplan in het kort, zodat u beter weet wie we zijn en wat we gaan doen. Op de Huurgenoot Facebookgroep vindt …

Onderzoek naar samenleven huurders en kopers

Rick Algemeen

Steeds vaker wonen huurders en kopers in eenzelfde complex. Zowel Huurgenoot als Stadgenoot lopen voorop bij het nadenken over manieren waarop die buren zo goed mogelijk kunnen samenleven. Saskia Bosnie van Sabo Advies heeft in hun opdracht onderzoek gedaan in zeven gemengde complexen. Het onderzoeksrapport is verschenen: Gemengd wonen = cement aan de stenen toevoegen, bewonersparticipatie bij gemengd beheer. Hier …

De Drie Maagden en de lift

Rick Algemeen

In het centrum staat een monumentaal pand met veel trappen: De Drie Maagden, een woongroep. Bewoonster Laurine ter Keurst vertelt: ‘Er is een lift nodig, want 60 procent van de 23 bewoners is ouder dan 55 jaar.’ Maar zo’n lift is duur. De bewoners hebben iets bijzonders voor elkaar gekregen. Gemeente, Stadgenoot en bewoners werken samen aan een oplossing. De bewoners …