Doet en denkt u mee?

Rick Algemeen

Op de ledenvergadering van 7 november heeft het bestuur van Huurgenoot een uitgebreid werkplan voor 2017 gepresenteerd, met een visie en bijbehorende acties. De huurderskoepel kan daar uw hulp en visie goed bij gebruiken. Daarom delen we hier het werkplan in het kort, zodat u beter weet wie we zijn en wat we gaan doen. Op de Huurgenoot Facebookgroep vindt …

Onderzoek naar samenleven huurders en kopers

Rick Algemeen

Steeds vaker wonen huurders en kopers in eenzelfde complex. Zowel Huurgenoot als Stadgenoot lopen voorop bij het nadenken over manieren waarop die buren zo goed mogelijk kunnen samenleven. Saskia Bosnie van Sabo Advies heeft in hun opdracht onderzoek gedaan in zeven gemengde complexen. Het onderzoeksrapport is verschenen: Gemengd wonen = cement aan de stenen toevoegen, bewonersparticipatie bij gemengd beheer. Hier …

De Drie Maagden en de lift

Rick Algemeen

In het centrum staat een monumentaal pand met veel trappen: De Drie Maagden, een woongroep. Bewoonster Laurine ter Keurst vertelt: ‘Er is een lift nodig, want 60 procent van de 23 bewoners is ouder dan 55 jaar.’ Maar zo’n lift is duur. De bewoners hebben iets bijzonders voor elkaar gekregen.¬†Gemeente, Stadgenoot en bewoners werken samen aan een oplossing. De bewoners …

Nieuwkomers in het familiedorp

Rick Algemeen

De bewonerscommissie Diamantbuurt heeft drie bijzondere leden, Igor Kramer (voorzitter), Eline van Beek (secretaris) en Peter van Maaren (penningmeester). Bijzonder omdat het een gemengde bewonerscommissie is: met een koper erin (Eline) en bijzonder omdat ze in de buurt dingen voor elkaar krijgen die uitzonderlijk zijn. In twaalf jaar tijd is de Diamantbuurt van een ernstige probleemwijk in een soort familiedorp …

Klantvisie Stadgenoot

Rick Stadgenoot aan het woord

Bijna twee jaar geleden is de nieuwe Woningwet ingegaan. Die zegt dat corporaties zich moeten concentreren op hun kerntaak. Stadgenoot moet ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De huurder staat dus (weer) centraal bij woningcorporaties. Maar wie is de huurder precies? Wat mag hij van zijn corporatie verwachten? En wat mag de corporatie …