Klantvisie Stadgenoot

Rick Stadgenoot aan het woord

Bijna twee jaar geleden is de nieuwe Woningwet ingegaan. Die zegt dat corporaties zich moeten concentreren op hun kerntaak. Stadgenoot moet ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De huurder staat dus (weer) centraal bij woningcorporaties. Maar wie is de huurder precies? Wat mag hij van zijn corporatie verwachten? En wat mag de corporatie …