Klantvisie Stadgenoot

Rick Stadgenoot aan het woord

Bijna twee jaar geleden is de nieuwe Woningwet ingegaan. Die zegt dat corporaties zich moeten concentreren op hun kerntaak. Stadgenoot moet ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De huurder staat dus (weer) centraal bij woningcorporaties. Maar wie is de huurder precies? Wat mag hij van zijn corporatie verwachten? En wat mag de corporatie van hem (of haar) verwachten? Stadgenoot formuleert een klantvisie in samenspraak met huurders.

Stadgenoot organiseerde op 23 februari een conferentie met onder meer Huurgenoot om hun toekomstplan mee te helpen vorm te geven. De nieuwe klantvisie is een van de uitkomsten van dit overleg. Het is best een lastige zoektocht. Want huurders zijn niet allemaal gelijk. Hun wensen en behoeftes lopen uiteen. De een kan zich uitstekend zelfstandig redden, de ander heeft Stadgenoot geregeld nodig. Ook het benodigde onderhoud verschilt nogal. Sommige mensen wonen in de nieuwbouw, anderen in een 18e eeuws pandje.

Basisprincipes

Rekening houdend met alle verschillen formuleert Stadgenoot enkele basisprincipes die voor iedereen gelden. Onze top 3 tot nu toe:

  1. De huurder is het uitgangspunt Van een woning zoeken, tot een woning huren en de huur weer opzeggen; van een reparatieverzoek indienen tot groot onderhoud uitvoeren: onze processen beginnen en eindigen bij de vraag en behoefte van onze huurders.
  2. Ons aanbod is realistisch Alles waar huurders bij Stadgenoot mee te maken krijgen, is duidelijk en realistisch.
  3. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid Een woning verhuren en onderhouden is mensenwerk. Medewerkers zijn bereid en in staat verantwoordelijkheid te nemen, proactief te handelen en oplossingsgericht te werken.

Tips of suggesties? Mail ze aan pderuiter@stadgenoot.nl

Pim de Ruiter, manager Communicatie Stadgenoot