Huurdersvereniging Amsterdam en Huurgenoot

Nies Algemeen

Inmiddels is Huurdersvereniging Amsterdam (HA) opgeheven. Voorzitter van Huurgenoot André Kroon schetst hieronder waarom Huurgenoot zich al eerder terugtrok als lid van de vereniging en hoe het nu verder gaat met de huurdersbelangen in Amsterdam.

Hoe het begon: voor 1 juli 2015 was er een overleg tussen de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties (AFWC) de gemeente Amsterdam en de Huurdersvereniging Amsterdam (de HA). Dit was een overleg waar de HA de huurders van Amsterdam vertegenwoordigde en daarbij werd ondersteund door deskundigen van het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW, nu !WOON).

De Nieuwe Woningwet

In de Nieuwe Woningwet kregen op 1 juli 2015 de vertegenwoordigers van de huurders zoals genoemd in de Overlegwet,  de verantwoording om dit overleg invulling te geven. Dit houdt in dat met name de koepels van Amsterdam dit recht hadden.

Veranderingsproces

De HA was op dat moment gewikkeld in een veranderingsproces, met name doordat de subsidieverstrekker (de gemeente Amsterdam) van de HA eiste dat zij de koppeling met het ASW zouden verbreken. Het was de bedoeling dat de HA het overleg met de gemeente en het AFWC gingen voeren. Dit was echter nooit besproken met de huurderskoepels. Dit was waarschijnlijk niet zo slim, maar iedereen was op dat moment intern bezig met het inrichten van de HA.

Helaas hebben alle pogingen om de HA te hervormen tot een sterke huurdersbelangenorganisatie schipbreuk geleden. Begin 2017 vertrok het grootste deel van het nieuwe bestuur en werd langzaam duidelijk dat de HA op instorten stond.

Huurgenoot

Huurgenoot heeft toen contact gezocht met twee andere Koepels om te kijken hoe we nu verder moesten. Tijdens een overleg met alle Koepels hebben we toen moeten besluiten om onze lidmaatschap aan de HA op te zeggen. Deze opzegging en het stopzetten van de subsidie van de gemeente Amsterdam hebben er uiteindelijk toe geleid dat op 7 december 2017 tijdens de extra Algemene Ledenvergadering de HA is opgeheven.

De toekomst van het Overleg tussen de drie partijen

Op dit moment wordt er in opdracht van de gemeente Amsterdam door !WOON en het Kennis Centrum van de Woonbond, gewerkt aan een nieuwe professionele opzet om aan het overleg deel te nemen. Het is de bedoeling om in maart 2018 meer duidelijkheid te hebben. Het is voor de huurders in Amsterdam van het grootste belang dat er weer een goede, sterke vertegenwoordiging komt.

Illustratie Nul20