Eenmalige huurverlaging 2021

Nienke Algemeen

Eenmalige huurverlaging 2021

Goed nieuws voor veel huurders. In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Of u in aanmerking komt voor deze huurverlaging hangt af van uw inkomen en de hoogte van de kale huur. Als u voldoet aan de voorwaarden hoeft u niets te doen. U krijgt de huurverlaging vanzelf.

Voorwaarden voor huurverlaging

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van uw huur, uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Als u in aanmerking komt, dan krijgt u uiterlijk 31 maart 2021 bericht van Stadgenoot. U hoeft zelf niets te doen. Stadgenoot controleert van te voren of u aan alle voorwaarden voldoet. Of u met uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel mensen u in huis woont, hoort Stadgenoot van de Belastingdienst. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huur. In de tabel kunt u zien welke bedragen er voor de huurverlaging worden gehanteerd. De kale huur is de huur zonder servicekosten.

Inkomens en aftoppings grenzen

HUISHOUDEN ZONDER AOW
Aantal personen Bruto inkomensgrens Aftoppings grenzen kale huur
1 € 23.725,- € 633,25
2 € 32.200,- € 633,25
3 of meer € 32.200,- € 678,66
HUISHOUDEN MET MINSTENS 1PERSOON IN DE AOW
1 € 23.650,- € 633,25
2 € 32.075 € 633,25
3 of meer € 32.075 € 678,66

 

 

Waarom een eenmalige huurverlaging?

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Stadgenoot houdt daar bij het toewijzen van woningen al rekening mee. Toch kan het voorkomen dat uw kale huur te hoog is voor uw inkomen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gedaald. Met de eenmalige huurverlaging kan Stadgenoot dat recht zetten. Dat is goed nieuws!

Voldoet u aan de voorwaarden? U krijgt automatisch bericht van Stadgenoot

Komt u in aanmerking voor huurverlaging dan laat Stadgenoot u dat uiterlijk 31 maart 2021 weten. U hoeft zelf niets te doen. Stadgenoot controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Via de Belastingdienst krijgt Stadgenoot te horen hoe hoog het inkomen van uw huishouden in 2019 is en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Hoeveel huurverlaging u krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs. Dat is de huurprijs zonder servicekosten. Het is wat anders dan de huur die u opgeeft bij het aanvragen van huurtoeslag.

Is uw inkomen in 2020 gedaald?

Het kan zijn dat uw inkomen in 2020 lager is dan in 2019 en dat u met uw inkomen in 2019 nog niet aan de voorwaarden voor huurverlaging voldeed maar met uw lagere inkomen in 2020 wel. Dan krijgt u van Stadgenoot niet automatisch bericht over huurverlaging. U moet dan zelf bij Stadgenoot een aanvraag doen. Dat kan al vanaf 1 januari. Hoe eerder u aanvraagt hoe eerder de huurverlaging ingaat. Als u 31 maart 2021 geen bericht van Stadgenoot ontvangen hebt en uw inkomen is in 2020 gedaald tot onder bovengenoemde grenzen dan is het belangrijk dat u een aanvraag doet. Stadgenoot zet uiterlijk 1 april op de website hoe u die huurverlaging kunt aanvragen.

Ook als u wel in 2019 aan de voorwaarden voldoet kunt u in januari al een aanvraag doen. De eerste maand met een lagere huur wordt dan maart of april. Stadgenoot behandelt uw aanvraag wel pas later maar met terugwerkende kracht.  U moet daarvoor een brief sturen met daarbij de bewijzen van het inkomen van uw huishouden en bewijzen van wie er allemaal bij u woont.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Dat hangt van de huidige hoogte van de huur af. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Dus als de huur lager wordt kan ook de huurtoeslag lager worden. Toch zal u er op vooruit gaan.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel (bijvoorbeeld: voorstel op 10 of op 20 maart, dan datum van ingang 1 mei). Stadgenoot stuurt de huurverlagingsbrieven uiterlijk 31 maart uit dus uiterlijk 1 mei 2021 gaat de huurverlaging in. U krijgt dan in 2021 geen jaarlijkse huurverhoging op 1 juli.