Controle loden leidingen

Nienke Algemeen

Stadgenoot is weer gestart met het controleren op loden leidingen in complexen, waar wordt vermoed dat er loden leidingen aanwezig zijn. Loden leidingen zijn alleen gebruikt in woningen die gebouwd zijn voor 1960. Huurders in een woning van voor 1960 worden tezijner tijd benaderd voor een bemonstering en eventuele sanering.  Een onafhankelijk bedrijf zal deze test, volgens de rivm corona richtlijnen, uitvoeren. Om de test zo goed mogelijk uit  te voeren is het van belang dat het water een tijd niet gebruikt wordt. U mag vanaf middernacht uw toilet en kranen niet gebruiken. Daarom worden afspraken gemaakt tussen 6 en 9 uur ‘s morgens, om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Indien de waarden te hoog zijn zal een erkende aannemer, welke door Stadgenoot is ingehuurd, de loden leidingen vervangen.

Wij verzoeken iedereen mee te werken. Dit is in het belang van de gezondheid van u en uw buren.