Vrolik

Nienke

Bewonerscommissie Vrolik

Bewonerscommissie Vrolik is opgericht in 2018 en organiseert de huurders van Vrolikstraat 132 tot en met 138 en 166, 170 en 172. De aanleiding voor de oprichting was dat enkele buren onaangekondigd bezoek kregen van een medewerker van Stadgenoot, die zichzelf via de buitendeur had binnengelaten. Dat voelde als een inbreuk op de privacy. Trapportalen en zolder zijn kleinschalig en worden gezamenlijk gebruikt door de bewoners van deze panden in de Vrolikstraat.

Een ander onderwerp dat wij gezamenlijk voor het voetlicht willen brengen is de energietransitie en onze woningen duurzamer maken.

Na een succesvolle actie tegen de meerjarige kapvergunning die opeens aan Stadgenoot was verleend, is de commissie uitgebreid. Wij waren bang dat de prachtige bomen in onze binnentuinen zomaar gekapt zouden worden. Bovendien voldeed de aanvraag van Stadgenoot niet aan de regels. Door gezamenlijk optreden is het bezwaar gegrond verklaard.

Wij vinden het belangrijk dat Stadgenoot de sociale huurwoningen niet verkoopt. In het bijzonder de verkoop van benedenwoningen is zorgwekkend. Wij willen graag als sociale huurder in de stad kunnen blijven wonen, dus moeten daar sociale huurwoningen beschikbaar blijven. Met het huidige beleid is doorstroom binnen de sociale huur praktisch onmogelijk. Dat betekent dat buren die moeite hebben met de trap, weinig tot geen kans hebben op een passende woning in de buurt.

We zijn een kleine commissie. Samen komen we op voor onze belangen, zorgen een beetje voor elkaar en zorgen dat het lidmaatschap van de bewonerscommissie ‘vrolik’ is.