Bewonerscommissie Bertelman

BCBERTELMAN

Bewonerscommissie Bertelman

De BCB vertegenwoordigt de bewoners van onze buurt bij renovatie- of onderhoudsprojecten en bij verbeteringen van de woonomgeving.

De buurt: Amstelveense weg – Bernard Kochstraat – Bertelmanstraat -Bertelmanplein – Pieter Lastmankade – Willaertstraat.

Gedurende het renovatieproces is onze commissie  een belangrijke onafhankelijke gesprekspartner voor Stadgenoot en de uitvoerende aannemer.

De Bewoners-Commissie-Bertelman (BCB) bestaat uit de volgende bewoners die verdeeld over de buurt  wonen:

Hans de Wijs-Pyrette Beerman- Ben Elgersma- Maud van der Linden- Jurjan Simonis- Hans Huisson

Heeft u vragen of opmerkingen over veiligheid, onderhoud/renovatie of woonomgeving dan kunt u een mail sturen naar: bcbertelman@gmail.com

U kunt ons ook bellen: 06-48089756

Vermeldt u ook uw adresgegevens.

 

Nieuws uit het jaar 2021:

*De afronding van het renovatieproject Amstelveenseweg door Stadgenoot en Hemubo is klaar.  De aanpassingen qua brandveiligheid van de MV-box ed. is bij bijna alle bewoners in orde gemaakt. Er komt geen extra groep t.b.v elektrisch koken. De BCB heeft nog gevraagd of de verlichting van de deurbel van de laagbouw uitgezet kon worden . Dit is helaas niet mogelijk.
SG onderzoekt nog de volgende zaken: mogelijkheid zonnepanelen – de verkleuring van de brievenbussen – brief maken betreft ongedierte overlast – informatie opvragen over mogelijkheid gelijktijdig onderhoud aan CV en MV – onderzoek kosten plaatsing dakgootbescherming. De geveltuintjes zullen in overleg met de bewoners worden opgeknapt.

*De BCB heeft aan de Gemeente gevraagd om duidelijke grofvuil-plekken te creëren. Dit laat nog steeds op zich wachten. De Gemeente heeft hier nog geen beleid op gemaakt. Even wachten dus.

*De herinrichting van de Amstelveenseweg is  klaar. Beplanting wordt in oktober/november aangebracht.

*Het opknappen van het Willaerts-pleintje zal in oktober  starten. Eerst worden de oude fietsen-standaards verwijderd en nieuwe geplaatst. Daarna zal in februari 2022 de herinrichting plaatsvinden.

*Vanuit het Buurtbudget zal de leefbaarheid/verfraaiing in de wijk aangepakt worden: aanleg boomtuintjes – jeu de boules baan – picknicktafels ed.

Nieuws uit het jaar 2020:

*Op donderdag 24 september heeft het bestuur van onze BCB samen met !Woon, Huurgenoot en Stadgenoot het evaluatieverslag van de renovatie en andere onderhoudswerkzaamheden besproken. Stadgenoot liet ons weten dat onze kritische opmerkingen serieus worden  mee genomen in nieuw op te starten projecten. U kunt het evaluatieverslag van de BCB vinden bij de Nieuwsbrieven aan de rechterkant van deze pagina. Op dit moment zijn er nog een aantal nalooprondes in verschillende woningen. In de komende maanden zullen die worden afgerond. Daarna zal ook het project definitief worden afgesloten. De containers op het Bertelmanplein zullen dan verwijderd worden. De verwachting is dat dit oktober/november zal gaan gebeuren.

Samenwerking: sinds kort werken we samen met een enthousiaste club mensen vanuit de Marathonbuurt. Regelmatig houden we samen een grote “zwerfvuilronde”. We proberen de buurten netjes te houden. Neemt u ook eens een kijkje op de volgende site: www.amsterdam.nl/inspraakafval

 

*Neemt u aub een kijkje op de volgende pagina’s. Hier leest u een korte uitleg over het Buurtbudget en onze concept plannen. Als u zelf nog ideeën heeft, stuur ons dan een email.
https://buurtbudgetzuidoudzuid.amsterdam.nl/plan/16703
https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/buurtbudget-zuid/buurtbudget-zuid-marathonbuurt/


*Afsluiting renovatie en evaluatiegesprek.

* Door de Corona-crisis staan alle werkzaamheden binnen in de woningen stil. Na de bouwvak zullen de laatste punten weer worden opgepakt :Mechanische Ventilatie instelling – vervanging brandklep-bereikbaar maken stopcontacten en brandveilig maken van de meterkast. Tevens zal de brandveiligheid van de MV-ruimte worden opgepakt. U krijgt hier een vergoeding van €50 per dag voor. De luifels bij sommige ingangen zullen worden voorzien van een donker grijze rand, zodat vuiligheid minder zichtbaar is. Er zullen nog een paar vergaderingen volgen met Stadgenoot en er zal worden gekeken naar een passende afsluiting.  De BCB heeft  samen met !Woon en Huurgenoot een kritische evaluatie gemaakt. Deze evaluatie zal op een nader  te bepalen moment in september/oktober met Stadgenoot en Huurgenoot worden besproken.
Er wordt nog steeds gezocht naar een nieuwe bestemming  van het pand waar voorheen Ad-Hoc in zat.
* Op dit moment is de BCB druk bezig met activiteiten en gesprekken voeren in samenwerking met verschillende partijen. Deze zaken hebben betrekking  op bijvoorbeeld: het verwijderen van zwerfvuil, betere afvoer karton en grofvuil, plaatsing meer prullenbakken en bankjes, meer plekken om fietsen te stallen. We werken samen met de Gemeente en Groene Buurten.

Werkzaamheden Amstelveenseweg:

De Amstelveenseweg wordt flink aangepakt.   Er is aardig wat overlast.  Kijk eens op de volgende linkjes:
https://www.youtube.com/watch?v=K8Dsq8vGP9s

https://www.parool.nl/…/werk-aan-amstelveenseweg-mogelijk…/…

 

  • In het voormalig pand van Adhoc zullen geen 4 sociale huurwoningen gerealiseerd gaan worden. De Gemeente heeft hier geen vergunning voor verleend. Zie hieronder het stukje van de Gemeente:

Conclusie:
Een negatief  advies om toepassing te geven aan artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, van de Wabo, via artikel 4, lid 9, van bijlage II van het Bor.
Alhoewel het mogelijk maken van vier sociale huurappartementen bijdraagt aan onze doelstelling  om de druk op de woonmarkt te verlichten weegt dit belang minder zwaar dan de belangen om niet-woonfuncties in het plangebied te behouden.

Wellicht ten overvloede, maar graag willen wij nog meegeven dat op deze locatie op de begane grond meerdere functies mogelijk zijn. Zo is detailhandel, bedrijf (categorie A), consument- en maatschappelijke dienstverlening mogelijk. Vooral de laatste categorie zou een goede impuls kunnen zijn voor de woonwijk. Bovendien hebben wij in Amsterdam te kampen met een tekort aan ruimte voor huisartsen, terwijl het pand zich hier goed voor leent. In het rechter gedeelte van het pand is naast de voorgaande genoemde functies ook  zakelijke dienstverlening mogelijk.

Zowel de buurtmakelaar als de Stadsloods geven aan dat er verschillende partijen zijn, die onder maatschappelijke dienverlening vallen, geïnteresseerd zijn in het pand. Dit geeft voldoende aanleiding om te bevestigen dat omzetting niet noodzakelijk is uit hoofde dat de locatie onaantrekkelijk is dan wel de ruimte moeilijk opvulbaar is.  Zo geeft de buurtmakelaar aan dat het OBA ( bibliotheek), dat nu aan de Amstelveenseweg zit, geïnteresseerd is in deze locatie. In het verleden heeft OBA zich eerder gevestigd op deze locatie maar was destijds toch aan de kleine kant. Eventuele contactgegevens hebben wij in bezit.  Stadsloods kent voorts verschillende partijen waaronder huisartsen en andere zorgverleners, winkels en bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in dit pand. Stadsgenoot is bereid te koppelen aan deze partijen. Er wordt nu gekeken naar een andere partner. Er komt waarschijnlijk een naschoolse opvang in. De ruimte wordt op dit moment opgeknapt.

Contactgegevens

Bewonerscommissie Bertelman

email: bcbertelman@gmail.com

tel: 06-48089756

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEVEN:

Nieuwsbrief november 2021: Nieuwsbrief BCB november 2021

Nieuwsbrief november 2020:Nieuwsbrief BCB november 2020
Nieuwsbrief juni 2020:Nieuwsbrief BCB juni 2020
Nieuwsbrief maart 2020:Nieuwsbrief BCB maart 2020

Nieuwsbrief november 2019:Nieuwsbrief BCB november 2019
Nieuwsbrief juli 2019: Nieuwsbrief BCB juli 2019
Nieuwsbrief april 2019: Nieuwsbrief BCB april 2019

Nieuwsbrief oktober 2018:Nieuwsbrief BCB oktober 2018
Nieuwsbrief september 2018:Nieuwsbrief BCB september 2018
Nieuwsbrief maart 2018:Nieuwsbrief BCB maart 2018

Nieuwsbrief november 2017: Nieuwsbrief BCB november 2017

Evaluatieverslag renovatie september 2020: Eva Amstelveenseweg maart 2020