BC Florisz

Nienke

BC FLORISZ

De Bewonerscommissie Florisz omvat de panden 2A t/m 8, 15,17, 25, 27, 29 en 32 aan de Balthasar Floriszstraat, Duivelseiland in Oud-Zuid.

We hebben regelmatig overleg met de gebiedsbeheerder van Stadgenoot over alle mogelijke zaken die spelen rondom de woningen. De bewoners worden daarvan op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en – vooral gezellige – jaarlijkse bijeenkomsten.

De BC Florisz is bereikbaar voor ideeën en opmerkingen via het e-mailadres bcflorisz@gmail.com