Bestuursleden gezocht

Nienke Algemeen

GEVRAAGD

personen die ge-interesseerd zijn

in wonen, in volkshuisvesting, in samen problemen oplossen die te maken hebben met wonen in sociale huurwoningen, in goede samenwerking met overige huurders, in goede samenwerking met woningcorporatie Stadgenoot;

personen die (enige) bestuurservaring hebben, die problemen kunnen benoemen zowel mondeling als schriftelijk;

personen die tijd hebben of willen en kunnen vrijmaken voor de werkzaamheden die uit het bestuurslidmaatschap voortvloeien.

AANGEBODEN

bestuursfunctie bij Huurgenoot, de huurdersvereniging van Stadgenoot de woningcorporatie met ruim 30.000 woningen in Amsterdam en Diemen;

samenwerking met overige bestuursleden, participeren in bestuursvergaderingen en in overleg met Stadgenoot, met bewonerscommissies en overige betrokken instanties;

plezierig bestuursteam;

vergaderingen veelal in het centrum van Amsterdam en meestal op avonden

(adres Huurgenoot: NZ Voorburgwal 32; adres Stadgenoot: Sarphatistraat 370).

nadere informatie en toelichting: info@huurgenoot.nl