Frank van der Meer

West

Ik ben Frank van der Meer, geboren in 1960 in Amsterdam, waar ik mijn leven lang gewoond heb. Meer dan de helft van mijn leven woon ik in een woning van Stadgenoot, vroeger van Het Oosten. In het dagelijks leven ben ik subsidieadviseur: ik help technologiebedrijven op commerciële basis overheidssubsidies binnen te halen.

Door mijn buurman ben ik verleid toe te treden tot de bewonerscommissie van de flat waar ik woon, waardoor ik in aanraking kwam met Huurgenoot. Eén van mijn credo’s is “meepraten is meebeslissen”: door je mening te laten horen, wordt die meegenomen in het beslissingstraject. Vanuit die gedachte heb ik mij aangemeld als bestuurslid van Huurgenoot, wat bij de algemene ledenvergadering van oktober 2022 bevestigd is.

Ik wil me graag inzetten om de huurder te vertegenwoordigen bij Stadgenoot. Ik merk dat Stadgenoot erg open is voor dialoog. Ik hoop in die dialoog, samen met mijn collega’s van het fijne team bestuursleden, Stadgenoot te helpen de belangen van de huurder prioriteit te geven. Ik vind het leuk en leerzaam me te verdiepen in de belangen van alle verschillende huurders van Stadgenoot. Ik ben er immers voor ze allemaal! In deze rol kan ik ook de verschillende bewonerscommissies in mijn werkgebied, West, proberen te ondersteunen bij zaken, die ze met Stadgenoot hebben.

  • Location: West