Hans Schouten

Osdorp h.schouten@huurgenoot.nl

Sinds 1965 lid van de bewonerscommissie Osdorp en lid van de ledenraad van de AWV. Vanaf 1995 in een andere hoedanigheid wederom lid van de ledenraad bij de AWV tot 2008. Meerdere bewonerscommissies vormden vanaf 2002 de Kerngroep gezamenlijke bewonerscommissies. Hieruit volgde in 2007 de officiële oprichting van de huurderskoepel Kerngroep AWV. Van de diverse fusieplannen van de AWV resulteerde uiteindelijk de fusie met Het Oosten tot Stadgenoot. De bewonerskoepels Zicht op het Oosten en de Kerngroep AWV zaten ook niet stil en dit resulteerde in 2009 tot de totstandkoming van Huurgenoot. Het meedenken op beleidsniveau op elk gebied als bestuurslid van Huurgenoot en het overleg met de gezamenlijke bewonerscommissies vormt, wat mij betreft, de meest rechtstreekse manier om vertegenwoordigers van huurders bij Stadgenoot bij ons beleid te betrekken.

  • Location: Osdorp