Chris Vonk

Zuid, Zuidoost en Centrum c.vonk@huurgenoot.nl

Chris Vonk is lid van de AWV sinds 1976 en van de Kerngroep sinds 2002. ‘Ik voel mij zeer betrokken bij de sociale woningbouw. Al sinds de oplevering in 1982 van de woningen daar woon ik in Zuid Oost, in de wijk Gein. Daar werd ik meteen lid van de bewonerscommissie. In 1990 trad ik toe tot de ledenraad en daarna werd ik lid van de Kerngroep.’ Daarnaast is Chris Vonk al veertig jaar betrokken bij het openbaar vervoer. ‘Ik ben secretaris van de afdeling regio Amsterdam van ROVER, de belangorganisatie voor reizigers.’

  • Location: Zuid, Zuidoost en Centrum