Bereikbaarheid Stadgenoot

Nienke Algemeen

Sinds de corona crisis is de bereikbaarheid van Stadgenoot niet op het gewenste niveau. Dit heeft

meerdere oorzaken. Zo worden er meer serviceaanvragen gedaan, moet er meer geregeld worden

voordat er medewerkers naar de huurders gestuurd kunnen worden, zijn de medewerkers niet op

kantoor waardoor snelle onderlinge communicatie niet mogelijk is en is het ziekteverzuim hoger dan

normaal. Huurgenoot krijgt regelmatig signalen van huurders over deze onbereikbaarheid. Wij

hebben dit al diverse malen met het bestuur van Stadgenoot besproken. Helaas heeft dat nog niet

het gewenste resultaat opgeleverd. Huurgenoot heeft begin januari een ongevraagd advies gestuurd

met daarin uiting van onze zorgen en mogelijke oplossingen. Dit heeft geleid tot een goed gesprek

met de directie. Stadgenoot erkent de situatie en doet er alles aan om de service weer op het oude

niveau terug te brengen. Een eerste stap is het aannemen van extra personeel voor de

klantenservice.

Tevens zal bij klachten eerder beoordeeld worden of reparaties spoedeisend zijn of kunnen wachten.

We hopen dat deze stappen de oplossing gaan brengen voor de ongewenste situatie voor huurders.