Automatische incasso maand november

Nienke Algemeen

Stadgenoot heeft sinds 19 oktober een nieuw computersysteem. Recent is gebleken dat de huur vanaf november onder een andere naam wordt afgeschreven, en dat er bij een deel van de huurders een afrondingsverschil in de incasso-opdracht van november is geslopen. Stadgenoot begrijpt dat dit voor vragen zorgt. Hieronder geven wij u hier meer uitleg over.

De overstap naar het nieuwe systeem brengt een wijziging met zich mee in de naam die huurders zien bij de automatische incasso. De naam die in het vervolg wordt gebruikt is: ‘Stichting Stadgenoot’.

In het overzicht van te verwachten automatische incasso’s (binnen de internetbankieren-omgeving van uw bank) zult u waarschijnlijk zowel een incasso van Stadgenoot, als van Stichting Stadgenoot zien, die beide de huur gaan afschrijven (per 1 of 2 november).

Voor alle duidelijkheid: het klopt dat Stadgenoot vanaf november onder de naam ‘Stichting Stadgenoot’ uw maandelijkse huur zal incasseren. Het lijkt alsof er twee incasso-opdrachten gepland staan, maar ze schrijven de huur maar één keer af.

Het automatische incasso-overzicht wordt door de banken voortdurend bijgesteld. Na verloop van tijd zult u de oude naam niet meer tegenkomen.

 

Afrondingsverschillen in de incasso-opdracht

De overstap heeft er ook toe geleid dat er bij sommige huurders sprake is van een zeer klein afrondingsverschil in het te incasseren bedrag, zowel naar beneden, als naar boven.

Dit is door Stadgenoot te laat opgemerkt. Men zet alles in het werk om dit zo spoedig mogelijk te herstellen en huurders die hier nadeel van ondervinden, passend te compenseren – in nauw overleg met ons als huurderskoepel.

Stadgenoot kan zich voorstellen dat een en ander tot verwarring en bezorgdheid leidt. Men heeft huurders hier direct over geïnformeerd – en zich verontschuldigd – via www.stadgenoot.nl/huur. Hier zal Stadgenoot ook mogelijke updates met betrekking tot dit onderwerp plaatsen.