Administratiekosten, kunt u ze terugvragen?

Nienke Algemeen

Als u een huurcontract tekent dan moet u daar vaak kosten voor betalen. De administratie of de contractkosten. Is dat redelijk?

Een uitspraak van de Hoge Raad stelt dat het niet redelijk is. Als u (hoge) administratiekosten heeft betaald kunt u die in veel gevallen terugvragen bij Stadgenoot. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Huurgenoot.

 

In 2012 ging de bewonersvereniging van het complex Nellestein in Amsterdam Zuidoost naar de rechter omdat zij een bedrag van €120,- als administratiekosten voor een huurcontract wel erg veel vond. Zij hebben zowel bij de Kantonrechter, de Rechtbank als de Hoge Raad gelijk gekregen. De kosten van een naamplaatje en van de huisvestingsvergunning mochten in rekening worden gebracht. Al het overige bracht geen direct voordeel voor de huurder.

 

Deze procedure duurde erg lang. De Huurdersvereniging Amsterdam heeft lopende de procedures afspraken gemaakt om in elk geval de administratiekosten te matigen. Daar kwam men uit op €40,- zonder huisvestingsvergunning .

Sinds die tijd ligt er de uitspraak van de Hoge Raad. Dit is de hoogste rechter, beroep hiertegen is niet mogelijk. De uitspraak geldt voor alle contracten. Intussen hebben verschillende rechters uitgesproken dat er zo goed als geen extra kosten bij de huurder in rekening mogen worden gebracht.  De kosten van een naamplaatje worden wel redelijk bevonden. Intussen hebben dus veel huurders te veel betaald.

 

Huurgenoot heeft geprobeerd met Stadgenoot een  afspraak te maken om al die te veel betaalde contractkosten terug te betalen. Stadgenoot wil daarover geen algemene afspraak maken. Dan zit er niets anders op dan als individuele huurder de kosten terug te vragen.

 

Wie kunnen de kosten terug vragen?

Huurgenoot roept alle huurders op die na de uitspraak van Hoge Raad een nieuw huurcontract hebben getekend, om hun administratiekosten terug te  vragen.  Dus:  heeft u uw huurcontract getekend na 6 april 2012, dan willen wij  u helpen met het terugvragen..

Wat Huurgenoot daarvoor van u nodig heeft is het huurcontract en een brief of formulier waaruit blijkt dat u administratiekosten heeft betaald bij het tekenen van het huurcontract.

 

Hoe gaat dat in zijn werk?

Huurgenoot biedt u hulp aan. Alles wat Huurgenoot daarvoor nodig heeft is uw instemming om namens u de kosten terug te vragen. Huurgenoot zal dat voor zo veel mogelijk huurders tegelijk doen.

 

We vragen u om u aan te melden bij Huurgenoot, bij voorkeur per e-mail. Dan kunnen we u eenvoudig op de hoogte houden van de stand van zaken.

Huurgenoot: info@huurgenoot.nl. Als u geen e-mail kunt gebruiken kunt u een briefje sturen naar het adres:

Huurgenoot,  Nieuwewzijds Voorburgwal 32

1012 RZ Amsterdam

We vragen u dan om een formulier in te vullen en een machtiging te ondertekenen. Deze hebben wij nodig om de kosten voor u te kunnen terugvragen

 

En dan?

Huurgenoot vraagt namens u (en alle overige huurders die meedoen) aan Stadgenoot om de te veel betaalde kosten terug te betalen. Als Stadgenoot overgaat tot terugbetaling, dan krijgt u uw geld terug. Doet Stadgenoot dat niet, dan zal Huurgenoot verdere stappen nemen om de terugbetaling af te dwingen.

Alle huurders die bij andere corporaties naar de rechter zijn gegaan, zijn in het gelijk gesteld, dus ook in uw geval is er een redelijke kans op succes.

Van elke stap in het proces wordt u op de hoogte gehouden.

 

Wat kost dat?

Voor het eerste terugvragen zijn er geen kosten. Als er een procedure bij een rechter nodig is zal Huurgenoot de middelen vinden om de kosten daarvan te betalen. U hoeft dus niets te betalen.

 

Organisatie

Het voeren van deze procedure voor voor alle huurders die na april 2012 een contract hebben getekend is een hele klus. Huurgenoot werkt dan ook samen met !WOON. Dit om twee redenen:

!WOON heeft de huurders van complex Westerkaap van Ymere bijgestaan tot daar alle 37 huurders hun contractkosten terugkregen.

!WOON heeft de mensen om de administratie van uw gegevens netjes te doen, volgens de regels die gelden ten aanzien van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt om deze procedure te voeren. Als ze daarvoor niet meer nodig zijn, worden ze vernietigd.