Aan alle huurders van Stadgenoot en aan alle medewerkers van Stadgenoot

Nienke Algemeen

De bestuursleden van Huurgenoot wensen jullie allen heel veel sterkte en vooral gezondheid toe in deze moeilijke tijd.

Blijf positief denken, sta open voor elkaar, help elkaar, neem geen risico’s, laat je niet gek maken door het vele nieuws, was de handen, houd afstand van anderen, ga niet hamsteren  –  jullie kunnen deze raadgevingen overal lezen. Maar daarom zijn ze niet minder gemeend, komend van ons.

De medewerkers van Stadgenoot werken vanuit huis. Op de website van Stadgenoot kunt u daarover meer informatie vinden. Natuurlijk kunnen sommige taken, bijvoorbeeld reparaties, nu niet worden uitgevoerd, maar dat zult u ongetwijfeld kunnen begrijpen.

 

De bestuursleden van Huurgenoot komen niet in vergadering bijeen, de Algemene Leden Vergadering is afgezegd. Echter, vanuit huis zijn we alert en werken door om de belangen van u, huurders, te behartigen.

Kijk op de website voor informatie. We houden u op de hoogte en wanneer het leven weer ‘normaal’ is zien we elkaar weer.

 

Bestuur Huurgenoot,