Klantenpanel over zelfbeheer

Nies Algemeen, Stadgenoot aan het woord

Het online klantenpanel is één van de middelen om in contact te komen met de klanten van Stadgenoot. Er lopen verschillende trajecten, projecten en processen binnen Stadgenoot om invulling te geven aan het principe van ‘de klant centraal’. Dit is dan ook op verschillende plekken binnen de organisatie belegd.

Het digitale klantenpanel is opgezet door een extern bureau met veel ervaring. De eerste vraag aan de 400 mensen die hadden aangegeven te willen deelnemen ging over zelfbeheer. Hier alvast een inkijkje in de uitslagen. In de volgende krant van Huurgenoot volgt een uitgebreider resultaat.