Privacy

Nienke Algemeen

Met ingang van is 25 mei de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Iedereen die gegevens van privépersonen verwerkt voor iets anders dan huishoudelijk gebruik moet dan verantwoorden welke gegevens het betreft en wat hij er mee doet.

Huurgenoot valt ook onder de regeling. Huurgenoot heeft al in 2011 een privacy protocol opgesteld. Huurgenoot deelt uw gegevens alleen met Stadgenoot. Dat is nodig om op te kunnen komen voor uw belangen. Huurgenoot gaat zorgvuldig om met uw gegevens en vraagt u eerst om toestemming als Huurgenoot het nodig acht om de gegevens met een ander dan Stadgenoot te delen.

Het privacy protocol is vastgesteld door de algemene ledenvergadering (ALV). Op dit moment controleert Huurgenoot of het protocol voldoet aan de eisen van de privacywet.  Als het protocol wordt aangepast, wordt dit weer voorgelegd aan de ALV. klik hier voor het privacy protocol

Met vriendelijke dank,

Erwin Vleerlaag