Bijeenkomst bewonerscommissies en Stadgenoot

Nienke Algemeen

5 februari jl. was de jaarlijkse bijeenkomst in het Paviljoen van Stadgenoot. Doel van de avond was om nogmaals de jaarcyclus voor het overleg tussen bewonerscommissies en gebiedsbeheer onder de aandacht te brengen. Omdat gebleken is dat het proces in 2017 niet naar ieders wens gelopen is, hopen we dat in 2018 deze bijeenkomst een goede start is voor 2018. …

Bewoners Commissie Bertelman

BCBERTELMAN Algemeen

  Project Amstelveenseweg Januari 2018:De stand van zaken is als volgt: Deze week is er een overleg tussen de Bewoners Commissie Bertelman, Stadgenoot en Hemubo. In dit overleg wordt het projectplan compleet gemaakt. In de weken daarna krijgen alle bewoners een folder die gaat over de werkzaamheden en een raadpleging( =soort korte vragenlijst over die werkzaamheden, waar u uw mening …

Huurdersvereniging Amsterdam en Huurgenoot

Nies Algemeen

Inmiddels is Huurdersvereniging Amsterdam (HA) opgeheven. Voorzitter van Huurgenoot André Kroon schetst hieronder waarom Huurgenoot zich al eerder terugtrok als lid van de vereniging en hoe het nu verder gaat met de huurdersbelangen in Amsterdam. Hoe het begon: voor 1 juli 2015 was er een overleg tussen de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties (AFWC) de gemeente Amsterdam en de Huurdersvereniging Amsterdam …

Jaarstukken

Nienke Algemeen

Door omstandigheden zijn de jaarstukken voor de bewonerscommissies nog niet verstuurd. Onze excuses hiervoor. Wij zullen de stukken zo snel mogelijk versturen.

Rust en spelen in de Wildeman

Nies Algemeen, Mijn wijk en ik

In de Wildemanbuurt in Osdorp zijn diverse bewoners actief: ouderen en mensen met gezinnen. Vanuit het buurtgebouw van de Lucas Community onderhouden buurtbewoners een deel van het openbaar groen. Noureddine Kaddouri is een van hen. Mary Kamps is bestuurslid van Bewonerscommissie De Wildeman en organiseert bijeenkomsten voor jong en oud. Niet alle bewoners willen hetzelfde met de binnentuinen en het …

Geslaagde ALV bij stichting Argan

Nies Algemeen

Op 6 november jl. heeft Huurgenoot haar tweede ALV van 2017 georganiseerd. Opnieuw was de opkomst goed te noemen. Er waren 78 leden aanwezig van in totaal 42 bewonerscommissies. Het concept werkplan en de concept begroting voor 2018 werden goedgekeurd door de leden. Daarnaast presenteerde Wim Ringe, bestuurslid, een samenvatting van de jaarverslagen 2016 van de bewonerscommissies. Algemeen beeld uit …

Wat te doen bij overlast van Vakantieverhuur?

Nies Algemeen

Amsterdam is populair onder de toeristen. De verhuur van woningen voor vakantieverhuur is lucratief maar vaak voor de buren en de buurt een ramp. Feesten tot in de late uurtjes, vuilnis op straat en altijd “vreemde mensen” in je trapportaal zijn de meest gehoorde klachten. Er zijn vanuit de overheid regels gesteld aan vakantieverhuur en ook Stadgenoot is hierin zeer …

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Nies Algemeen

Stadgenoot heeft de huren verlaagd van huurders die al meerdere jaren een laag inkomen hebben en weinig spaargeld of dure bezittingen hebben. De gemeente Amsterdam heeft huurders die voor de regeling in aanmerking komen op de hoogte gesteld en heeft de informatie gedeeld met Stadgenoot. Heeft u geen huurverlaging gekregen en twijfelt u of de regeling ook voor u geldt, …