Lezing Jhein Lohman over duurzaamheid

Nies Algemeen, Mijn wijk en ik

Tijdens het Bewonerscafé over duurzaamheid sprak voormalig Huurgenoot bestuurder Jhein Lohman een lezing uit. Hieronder de tekst. Duurzaamheid in de huurdersbeweging  ‘Er moet een trein van wonderen gaan rijden om ons uit deze schizofrene samenleving weg te voeren.’ Als voormalig bestuurslid bij Huurgenoot heb ik mij toen onder meer bezig gehouden met een, tijdelijke, ‘werkgroep duurzaamheid’. Daarin zaten, keurig betaald, …

Verslag Algemene Ledenvergadering

Nies Algemeen

Op de agenda van de ledenvergadering (ALV) van 5 november j.l. stonden de begroting en het werkplan 2019, goedkeuring van het privacy reglement, nieuwe invulling dagelijks bestuur en de oprichting van de nieuwe federatie huurderskoepels Amsterdam ( FAH). De tweede Algemene Ledenvergadering van 2018 vond plaats in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Er waren 78 leden van 44 bewonerscommissies …

Warme winter in Betondorp

Nies Algemeen, Mijn wijk en ik

Nu de dagen korter worden en kouder is het fijn te weten dat er bewoners zijn die wat warmte brengen in hun buurt. Marion Fruin en Theo van den Akker organiseren al jaren bijeenkomsten en gezellige maaltijden vanuit het Karnhuis in Betondorp. Deze winter gingen ze onder meer, samen met dominee Margrietha Reinders en andere actieve buurtbewoners Sint Maarten vieren …

Klantenpanel over zelfbeheer

Nies Algemeen, Stadgenoot aan het woord

Het online klantenpanel is één van de middelen om in contact te komen met de klanten van Stadgenoot. Er lopen verschillende trajecten, projecten en processen binnen Stadgenoot om invulling te geven aan het principe van ‘de klant centraal’. Dit is dan ook op verschillende plekken binnen de organisatie belegd. Het digitale klantenpanel is opgezet door een extern bureau met veel …

Nieuwe Federatie Huurderskoepels

Nies Algemeen

De gesprekken tussen de huurderskoepels van De Key, Ymere, Stadgenoot, Rochdale, Eigen Haard en de Alliantie om een Federatie van huurderskoepels in Amsterdam op te richten, verlopen voortvarend. De bedoeling is om per januari 2019 de stichting Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) te hebben opgericht. Dit meldt Arcade, de huurdersvereniging van De Key. Deze FAH gaat aanschuiven bij de gesprekken over …

Bewonerscafé over duurzaamheid

Nienke Algemeen

Op 19 november 2018 in De Meevaart te Amsterdam was het bewonerscafé van Huurgenoot. Het thema was duurzaamheid. Veel huurders vragen zich af wat duurzaamheid eigenlijk inhoudt en wat zij er mee te maken gaan krijgen. Vandaar dat het bestuur van Huurgenoot, de huurdersvereniging van Stadgenoot, had besloten hier een avond aan te wijden. Er was een inleiding door Jhein …

Jaarlijkse overlegcyclus bewonerscomissies

Nienke Algemeen

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Stadgenoot en Huurgenoot zijn diverse afspraken vastgelegd. Een belangrijk onderdeel is de jaarcyclus van gebiedsbeheer met bewoners en bewonerscommissies. Doordat alle partijen input kunnen leveren, hopen we dat de stem van de bewoner en de plannen van Stadgenoot beter op elkaar afgestemd worden. In februari en maart gaan de gebiedsbeheerders, bewonerscommissies en de bewoners  aan de …

Advies klimaatstrategie

Nies Algemeen

Stadgenoot heeft een lange termijnstrategie om in 2050 alle woningen energieneutraal te maken. Voor Huurgenoot is natuurlijk belangrijk dat bewoners worden betrokken bij de planning en uitvoering. Daarom hebben we 11 september een advies hierover uitgebracht. Een paar punten uit dit advies. Communicatie Er zijn nu al veel bewoners met vragen en zorgen in verband met aardgasvrij maken van wijken …

Bewonerscommissie wil energie besparen

Nies Algemeen

Piet van Mansfeld (links) woont al sinds halverwege de jaren 80 in de Helmersbuurt. Aan de rand van het WG-terrein is een huizenblok van zeven panden met woongroepen. Piet is een van de vier bestuursleden van de nieuwe bewonerscommissie Constantijn de Tweede. Aanleiding om een commissie op te richten was de tocht in de woningen en de behoefte om het …

WG terrein duurzamer

Nies Algemeen

Op het WG terrein in West is een groep bewoners en ondernemers begonnen met onderzoek. Ze willen graag het terrein klimaat neutraal maken. Op 3 oktober presenteren 10 duurzaamheids-energie experts hun oplossingen voor de buurt. Interessant voor de bewoners, maar misschien ook voor andere geïnteresseerden. Meer info Initiatiefgroep Ketelhuis