Negatief advies op huuraanpassing 2019

Nienke Algemeen

21 maart jl. heeft Huurgenoot, na volledige instemming van de Algemene Ledenvergadering, een negatief advies uitgebracht op het huurbeleidsplan 2019 van Stadgenoot. Hiermee wil Huurgenoot een duidelijk signaal afgeven dat de betaalbaarheid van de huren, voor veel huurders, de grens heeft bereikt.

Huurgenoot en Stadgenoot hebben diverse overleggen gehad.

Stadgenoot heeft vanaf het begin, ondanks de bezwaren van Huurgenoot, aangegeven de volle toegestane ruimte te willen benutten. Argumenten: er liggen grote opgaven, zoals nieuwbouw en verduurzaming. Ook de verhuurdersheffing en de extra belastingen drukken zwaar op de financiën van Stadgenoot. Stadgenoot heeft Huurgenoot alle relevante cijfers geleverd om dit inzichtelijk te maken.

Wat betekent dit voor u? Een huursom van inflatie (1,6%) + 1% in de gereguleerde huur en gemiddeld 3,2% in de vrije sector. Evenals voorgaande jaren wil Stadgenoot staffelen met de percentages. De sterkste schouders dragen in euro’s de zwaarste lasten. Wat betekent dit in het slechtste geval voor u: maximaal 4,1% verhoging als uw inkomen onder de € 42.436,- ligt en maximaal 5,6% als uw inkomen hoger is in de gereguleerde sector. In de vrije sector kan de huurverhoging maximaal 5,4 % bedragen. De volledige adviesaanvraag kunt u hier teruglezen.

Het definitieve advies hinkt op twee gedachten. Enerzijds begrijpen wij, gezien de cijfers, dat Stadgenoot de volledige huurverhoging wil benutten. Anderzijds vinden wij dat de huren de laatste jaren, in verhouding tot de meeste gezinsinkomens, genoeg gestegen zijn. Naast de stijging van de huren zijn de overige vaste lasten, zoals de energierekening en de zorgkosten rekening, behoorlijk gestegen. Daarom dit jaar een duidelijk signaal aan Stadgenoot: Huurgenoot stelt betaalbaarheid op de eerste plaats.