Jaarlijkse overlegcyclus bewonerscomissies

Nienke Algemeen

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Stadgenoot en Huurgenoot zijn diverse afspraken vastgelegd.

Een belangrijk onderdeel is de jaarcyclus van gebiedsbeheer met bewoners en bewonerscommissies.

Doordat alle partijen input kunnen leveren, hopen we dat de stem van de bewoner en de plannen van Stadgenoot beter op elkaar afgestemd worden.

In februari en maart gaan de gebiedsbeheerders, bewonerscommissies en de bewoners  aan de slag om de mening van de bewoners over het complex en de buurt op te halen.

Tussen begin april en eind augustus vinden de  jaarlijkse overleggen met de bewonerscommissies plaats. Daarvoor is een standaardagenda gemaakt. Dit model kan in overleg aangevuld worden met andere onderwerpen die vanuit de bewoners of vanuit Stadgenoot van belang worden geacht.

In gemengde complexen (daar waar Stadgenoot woningen in het complex heeft verkocht) komt ook de agenda voor de VvE vergadering aan de orde.

  • Wat staat er op de agenda,
  • wat vindt de bewonerscommissie van de voorstellen.
  • zijn er nog andere punten die onder de aandacht van de VvE moeten worden gebracht?

 

In september neemt de gebiedsbeheerder alle wensen van de bewoners mee en kijkt hoe dat past in de begroting van gebiedsbeheer en Stadgenoot.