Bewonerscafé over duurzaamheid

Nienke Algemeen

Op 19 november 2018 in De Meevaart te Amsterdam was het bewonerscafé van Huurgenoot. Het thema was duurzaamheid. Veel huurders vragen zich af wat duurzaamheid eigenlijk inhoudt en wat zij er mee te maken gaan krijgen. Vandaar dat het bestuur van Huurgenoot, de huurdersvereniging van Stadgenoot, had besloten hier een avond aan te wijden.

Meer informatie over energie besparen vindt u onder meer op de website van !Woon.

Er was een inleiding door Jhein Lohman, ex-bestuurslid Huurgenoot en aan werktafels werden de thema’s aardgasvrij en zonne-energie door de deskundigen Hielke Ploeg en Francis Bock van WOON toegelicht. Deelnemers spraken over biogas, warmtenetten, elektrische boilers, zonnepanelen, windmolens, kerncentrales. Er waren allerlei vragen, waaronder de huurders geïnformeerd worden en betrokken bij het proces van verduurzaming.

Een andere werktafel ging over materiaal, met deskundige Maarten de Laat van Stadgenoot en gespreksleider Joke Elbers van Huurgenoot. Er waren vele vragen over duurzaamheid en over het gebruik van materialen bij onderhoud, bij nieuwbouw en bij renovatie. Bij dit onderwerp kwamen nogal eens klachten over Stadgenoot aan de orde, deels omdat men niet (duidelijk) weet wanneer en wat er aan onderhoud wordt gepleegd in de diverse complexen, deels omdat klachten van huurders niet altijd adequaat worden behandeld en opgelost, deels omdat huurders niet voldoende aandacht schenken aan berichten van Stadgenoot.
De gebiedsbeheerders moeten bespreken met de bewonerscommissies wanneer er wat aan onderhoud wordt gedaan in een complex. De bewonerscommissies moeten erop aandringen dat deze afspraak wordt  nagekomen. Bij onderhoud worden namelijk niet-duurzame materialen vervangen door duurzame en het is van belang dat de bewonerscommissie zich hierin verdiept.

Joke Elbers, bestuurslid Huurgenoot