Bestuursleden gezocht

Nienke Algemeen

GEVRAAGD personen die ge-interesseerd zijn in wonen, in volkshuisvesting, in samen problemen oplossen die te maken hebben met wonen in sociale huurwoningen, in goede samenwerking met overige huurders, in goede samenwerking met woningcorporatie Stadgenoot; personen die (enige) bestuurservaring hebben, die problemen kunnen benoemen zowel mondeling als schriftelijk; personen die tijd hebben of willen en kunnen vrijmaken voor de werkzaamheden die …

Huurverhogingen in Amsterdam 2018

Nienke Algemeen

De gesprekken over de huurverhogingen zijn afgerond, de resultaten bekend. Wat wordt de huurverhoging voor de Amsterdammers? Elke corporatie heeft een eigen invulling aan de huurverhoging. Alles uiteraard binnen de kaders van de wet. Dit is het tweede jaar dat er gewerkt wordt met een beperkte huursomstijging waarin zowel de huurverhoging (regulier) als de harmonisatie meetelt. De inflatie is hoger …

Huurverhoging bij Stadgenoot

Nies Algemeen

Ook dit jaar worden de huren per 1 juli 2018 weer aangepast. Helaas is die aanpassing, bijna altijd een verhoging. Gelukkig blijft dit jaar de stijging beperkt en treft niet iedereen. Gemiddeld is de verhoging bij Stadgenoot niet groter dan de inflatie (1,4%), waar 2,4 % (inclusief huuraanpassing) bij mutatie is toegestaan. De meest kwetsbare groep (met een huur boven …

Een bewonerscommissie oprichten?

Nienke Algemeen

Een bewonerscommissie oprichten? Vijf goede redenen! De bewonerscommissie is een groep bewoners uit een bepaald gebied, complex woningen, woongebouw, die willen samenwerken om de omstandigheden waarin gewoond en geleefd wordt in dat gebied (complex, gebouw) te verbeteren. Dat kan om alles gaan, van afval afvoeren tot zonneschermen plaatsen. Ook onderhoud, renovatie, overlast, schoonmaak en tuinonderhoud vallen hier dus onder. Waarom …

Huurgenoot biedt digitale scholingen aan

Nienke Algemeen

Huurgenoot vindt het belangrijk dat de bewonerscommissies voldoende kennis hebben om goed weerwoord te kunnen bieden aan Stadgenoot. Omdat er voor scholingen in een zaaltje steeds minder animo lijkt te zijn wil Huurgenoot u op een nieuwe manier scholingen bieden: gewoon thuis, op uw eigen computer en op uw eigen tijd. !WOON heeft een digitaal aanbod in ontwikkeling. Huurgenoot heeft …

Stadsdialoog over geld en waarde(n)

Nies Algemeen, Mijn wijk en ik

  Maandag 23 april De Bewonersacademie Amsterdam organiseert Stadsdialogen met huurderskoepels, actieve bewoners, corporatie en gemeente Amsterdam. Dit keer gaat het over geld en waarde(n). Wat voegen actieve bewoners en ondernemers toe aan een buurt? Een avond met betrokken partijen over hoe we meerwaarde kunnen tonen en versterken.   Fietstour 15.30-18.00 Start Kazernestraat 1, 1018 CC Bij de tuin van …

Oud worden in de stad, hoe doe je dat?

Nies Algemeen

Welkom donderdag 19 april 20-21.30 uur Huurgenoot bewonerscafé in Pakhuis de Zwijger. Oudere Amsterdammers maken zich wel eens zorgen over hun toekomst in de stad. Als je genoeg geld en netwerk hebt, kun je zorg inkopen of organiseren. Maar wat als dat niet zo is? Amsterdammers doen zelf veel om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven wonen. Voor dit …

Bijeenkomst bewonerscommissies en Stadgenoot

Nienke Algemeen

5 februari jl. was de jaarlijkse bijeenkomst in het Paviljoen van Stadgenoot. Doel van de avond was om nogmaals de jaarcyclus voor het overleg tussen bewonerscommissies en gebiedsbeheer onder de aandacht te brengen. Omdat gebleken is dat het proces in 2017 niet naar ieders wens gelopen is, hopen we dat in 2018 deze bijeenkomst een goede start is voor 2018. …

Bewoners Commissie Bertelman

BCBERTELMAN Algemeen

  Project Amstelveenseweg Januari 2018:De stand van zaken is als volgt: Deze week is er een overleg tussen de Bewoners Commissie Bertelman, Stadgenoot en Hemubo. In dit overleg wordt het projectplan compleet gemaakt. In de weken daarna krijgen alle bewoners een folder die gaat over de werkzaamheden en een raadpleging( =soort korte vragenlijst over die werkzaamheden, waar u uw mening …