Bewoners Café Duurzaamheid

Nienke Algemeen

DUURZAAMHEID   Wat is dat eigenlijk?   Wat valt allemaal onder dit begrip?    Wat moet ik als individu ermee? Dit zijn enkele van de vragen die het begrip DUURZAAMHEID oproept bij de hedendaagse burgers, dus ook bij u, bewoners van woningen van woningcorporatie Stadgenoot. Vandaar dat het bestuur van de huurders vereniging van Stadgenoot, Huurgenoot,  heeft besloten een avond te wijden …

Jaarlijkse overlegcyclus bewonerscomissies

Nienke Algemeen

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Stadgenoot en Huurgenoot zijn diverse afspraken vastgelegd. Een belangrijk onderdeel is de jaarcyclus van gebiedsbeheer met bewoners en bewonerscommissies. Doordat alle partijen input kunnen leveren, hopen we dat de stem van de bewoner en de plannen van Stadgenoot beter op elkaar afgestemd worden. In februari en maart gaan de gebiedsbeheerders, bewonerscommissies en de bewoners  aan de …

Bewonerscafé over duurzaamheid

Nies Algemeen

19 november, 19.30-22 uur De Meevaart, Balistraat 48A, Amsterdam Oost Foto Charlotte Bogaert Het thema DUURZAAMHEID zal op diverse manieren worden behandeld door deskundigen. Na een algemene inleiding door Jhein Lohman zullen we ons opdelen en aan drie tafels plaatsnemen. Tafel 1 ZONNE–ENERGIE en AARDGASVRIJ onder leiding van Hielke Ploeg, energie coach van !WOON. Tafel 2 KWALITEIT VAN MATERIAAL Vragen …

Advies klimaatstrategie

Nies Algemeen

Stadgenoot heeft een lange termijnstrategie om in 2050 alle woningen energieneutraal te maken. Voor Huurgenoot is natuurlijk belangrijk dat bewoners worden betrokken bij de planning en uitvoering. Daarom hebben we 11 september een advies hierover uitgebracht. Een paar punten uit dit advies. Communicatie Er zijn nu al veel bewoners met vragen en zorgen in verband met aardgasvrij maken van wijken …

Bewonerscommissie wil energie besparen

Nies Algemeen

Piet van Mansfeld (links) woont al sinds halverwege de jaren 80 in de Helmersbuurt. Aan de rand van het WG-terrein is een huizenblok van zeven panden met woongroepen. Piet is een van de vier bestuursleden van de nieuwe bewonerscommissie Constantijn de Tweede. Aanleiding om een commissie op te richten was de tocht in de woningen en de behoefte om het …

WG terrein duurzamer

Nies Algemeen

Op het WG terrein in West is een groep bewoners en ondernemers begonnen met onderzoek. Ze willen graag het terrein klimaat neutraal maken. Op 3 oktober presenteren 10 duurzaamheids-energie experts hun oplossingen voor de buurt. Interessant voor de bewoners, maar misschien ook voor andere geïnteresseerden. Meer info Initiatiefgroep Ketelhuis

Gluurverhoging betaald? Je kunt terugvorderen

Nienke Algemeen

De rechtbank in Den Haag heeft beslist dat een huurder van een sociale huurwoning recht heeft op een schadevergoeding van de Belastingdienst. Tussen 2013 tot april 2016 moest de huurder hogere huurverhogingen betalen op basis van informatie over zijn inkomen die de belastingdienst aan zijn verhuurder had verstrekt. Dat had de belastingdienst niet mogen doen, omdat dit een inbreuk is …

Manifest

Nienke Algemeen

Geachte Lezer,   Op 7 juni 2018 hebben een aantal woningcorporaties, waaronder Stadgenoot, aan minister Kajsa Ollongren het manifest ¨Passend Wonen, van foto naar film aangeboden. Huurdersorganisatie Huurgenoot reageert naar aanleiding daarvan met het in de bijlage bijgesloten persbericht. Een concept van dit manifest is eveneens bijgesloten.      

Privacy

Nienke Algemeen

Met ingang van is 25 mei de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Iedereen die gegevens van privépersonen verwerkt voor iets anders dan huishoudelijk gebruik moet dan verantwoorden welke gegevens het betreft en wat hij er mee doet. Huurgenoot valt ook onder de regeling. Huurgenoot heeft al in 2011 een privacy protocol opgesteld. Huurgenoot deelt uw gegevens alleen met Stadgenoot. …

COALITIEAKKOORD BOUWEN, WONEN, RUIMTELIJKE ORDENING

Nienke Algemeen

Ruimte voor iedereen in een groeiende stad De Amsterdamse woningmarkt kookt over. Als gevolg daarvan stijgen de prijzen en staan steeds meer mensen in de rij. Vooral mensen met een laag inkomen en mensen met een middeninkomen komen er op de woningmarkt nauwelijks tussen. Het verdelen van een toenemende schaarste vraagt om regulering; om meer grip van de gemeente op …