Bewoners Café Duurzaamheid

Nienke Algemeen

DUURZAAMHEID

 

Wat is dat eigenlijk?   Wat valt allemaal onder dit begrip?    Wat moet ik als individu ermee?

Dit zijn enkele van de vragen die het begrip DUURZAAMHEID oproept bij de hedendaagse burgers, dus ook bij u, bewoners van woningen van woningcorporatie Stadgenoot.

Vandaar dat het bestuur van de huurders vereniging van Stadgenoot, Huurgenoot,  heeft besloten een avond te wijden aan dit onderwerp dat de laatste tijd prominent aan de orde is en dat ook in de toekomst niet snel uit ons aandachtsveld zal verdwijnen.

Op de avond van 19 november 2018 zal er om die reden wederom een  BEWONERS CAFE  worden gehouden, om 20  uur in De Meevaart,   Balistraat 48a, Amsterdam.  Geplande eindtijd is  22  uur.

Inloop vanaf 19.30 uur.

 

Het thema zal  DUURZAAMHEID  zijn  en dit zal op diverse manieren worden behandeld door deskundigen. Toegankelijkheid zal daarbij een leidraad zijn, niet te technisch, maar begrijpelijk.

 

Na een algemene inleiding door Jhein Lohman  zullen we ons opdelen en aan drie tafels plaatsnemen:

‘ZONNE – ENERGIE’   en  ‘AARDGASVRIJ’  zullen aan  tafel 1  worden toegelicht en besproken onder  leiding van Hielke Ploeg,  energie coach van !WOON.

Tafel 2  is bestemd voor  kwaliteit van materiaal  in de woningen.

Vragen als ‘let de corporatie erop’  bij renovatie en nieuwbouw; ‘wordt materiaal in woningen die lang geleden zijn opgeleverd weleens gecontroleerd door de corporatie’, et cetera.

Te denken valt aan leidingen, schimmel, electriciteit, groot – en klein onderhoud,  badkamer, keuken, lampen, kranen, ruiten, energie-zuinige apparaten, e.d.        

Deskundige: naam volgt later.

 

Tafel 3  is bestemd  voor  kennis delen.  Open vragen en opmerkingen die met wonen en huren te maken hebben. Indien mogelijk worden de vragen ter plekke beantwoord. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een  notitie gemaakt en krijgt de vraagsteller binnen drie weken antwoord.

Deskundige is Maarten de Laat, medewerker van Stadgenoot.

 

 

Route beschrijving:

Openbaar vervoer:

De Meevaart ligt dichtbij het Muiderpoort station. Trams 1 en 3 stoppen daar, evenals bussen  22, 37, 40 en 41. Halte Muiderpoort.

Het Javaplein is ook nabij, en daar stopt tram 14 en bus 65, halte Javaplein.

 

 

De Meevaart is toegankelijk voor mindervaliden. Er is een parkeerplaats voor de deur voor gehandicapten  en op het trottoir is ruimte voor scootmobiels.

 

 

Namens het Bestuur van Huurgenoot

 

Joke Elbers

Carlos Markiet

Nyamad Moenna