Advies klimaatstrategie

Nies Algemeen

Stadgenoot heeft een lange termijnstrategie om in 2050 alle woningen energieneutraal te maken. Voor Huurgenoot is natuurlijk belangrijk dat bewoners worden betrokken bij de planning en uitvoering. Daarom hebben we 11 september een advies hierover uitgebracht. Een paar punten uit dit advies.

Communicatie
Er zijn nu al veel bewoners met vragen en zorgen in verband met aardgasvrij maken van wijken en woningen. Stadgenoot zou zo vaak en zo concreet als mogelijk over de plannen en voortgang moeten communiceren zodat bewoners zelf een inschatting kunnen maken van wat zij zelf kunnen of moeten doen.
Er zou een centraal punt moeten komen voor het melden van initiatieven van bewoners, ongeacht of dat huurders of mede-eigenaren in een VvE zijn. Daar kunnen alle initiatieven worden verzameld zodat er inzicht is in wat er allemaal gebeurt.

Actieve bewoners betrekken bij pilots
Er lopen al pilots. Hoe zijn de bewonerscommissies of de bewoners daarbij betrokken? Juist bij pilots is het belangrijk om ook de bewonersbetrokkenheid zo goed mogelijk te krijgen en daarvoor ook nieuwe werkwijzen toe te passen.

Meer lezen? In de nieuwe krant van Huurgenoot staat het volledige artikel
Fotografie Charlotte Bogaert

Volledige aanvraag en advies op onze site bij adviezen.